BOWIM (BOW): Nabycie akcji własnych przez Emitenta - raport 35

Raport bieżący nr 35/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Bowim” S.A. (dalej: "Emitent" lub "Bowim") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2017 roku otrzymał od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: "Dom Maklerski”) z siedzibą w Warszawie informację o wykonaniu przez Dom Maklerski dyspozycji przeniesienia na rachunek papierów wartościowych Emitenta 78.240 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 7.824 (słownie: siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) zł, o kodzie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. PLBOWM000019, stanowiących łącznie 0,40% kapitału zakładowego Spółki, dających 78.240 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, których emitentem jest Bowim, nabytych przez Bowim od spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej: "Konsorcjum Stali”) za łączną cenę 946.704 zł, tj. po cenie 12,10 złotych za jedną akcję.

Reklama

Nabycie akcji własnych przez Emitenta od Konsorcjum Stali nastąpiło w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży akcji z dnia 22 maja 2017 r., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2017 ("Umowa Sprzedaży Akcji”), a która weszła w życie w dniu 24 maja 2017 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2017. Nabycie akcji własnych Bowim stanowi również realizację postanowień Aneksu nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. ("Aneks nr 4”) oraz Aneksu nr 5 z dnia 28 lutego 2017 r. ("Aneks nr 5”) do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., zawartego pomiędzy Emitentem a Konsorcjum Stali.

Podstawę nabycia akcji własnych Emitenta stanowi upoważnienie udzielone uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Bowim” S.A. z dnia 8 maja 2017 r., o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2017 – "Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim SA w dniu 08.05.2017r.”, podjętej na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

Celem nabycia akcji własnych w wyżej opisanym zakresie jest wykonanie przez Emitenta zobowiązań Emitenta wskazanych w Warunkowej Umowie Sprzedaży Akcji oraz Aneksie nr 4.

Łączna liczba wszystkich akcji własnych Bowim, po nabyciu wyżej opisanych akcji własnych wynosi 1.262.280 akcji o łącznej wartości nominalnej 126.228 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) zł, dających łącznie prawo do 1.262.280 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących łącznie 6,47% kapitału zakładowego Emitenta.

Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:

Raport nr 33/2017 - Wejście w życie umowy sprzedaży akcji pomiędzy BOWIM SA i Konsorcjum Stali SA, dotyczącej odkupu akcji własnych BOWIM SA w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.,

Raport nr 31/2017 - Podpisanie z Konsorcjum Stali S.A. umowy sprzedaży akcji, dotyczącej odkupu akcji własnych BOWIM S.A. w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.,

Raport nr 14/2017 - Wezwanie do zawarcia umowy nabycia akcji własnych Emitenta od Konsorcjum Stali SA,

Raport nr 8/2017 - Zawarcie aneksu nr 5 do umowy z Konsorcjum Stali SA,

Raporty nr 11/2017, nr 5/2017, nr 2/2017, nr 50/2016, nr 44/2016, nr 40/2016, nr 32/2016, nr 27/2016, nr 23/2016, nr 20/2016, nr 15/2016, nr 13/2016, 8/2016, 6/2016, 2/2016, 35/2015, 31/2015, 30/2015, 29/2015, 26/2015, 24/2015, 23/2015, 14/2015, 11/2015, 08/2015, 06/2015, 58/2014, 55/2014, 46/2014, 44/2014 41/2014, 39/2014, 37/2014, 31/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta

Raport nr 27/2014 - Cofnięcie powództwa przez Bowim,

Raport nr 26/2014 - Cofnięcie powództwa przez Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 20/2014 - Zawarcie z Konsorcjum Stali S.A. warunkowej umowy sprzedaży akcji. Ustanowienie zabezpieczeń,

Raport nr 8/2014 – Zawarcie umowy z Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 5/2014 - Otrzymanie pozwu o zapłatę,

Raport nr 68/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny postanowienia w sprawie z wniosku Dom Maklerski IDM S.A.,

Raport nr 62/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Dom Maklerski IDM S.A.,

Raport nr 54/2013 - Otrzymanie z Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienia w sprawie oddalenia wniosku Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 51/2013 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie złożonego zażalenia przez Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 49/2013 - Wezwanie do zapłaty,

Raport nr 45/2013 - Informacja o złożeniu pozwu przeciwko Konsorcjum Stali S.A.,

Raport nr 42/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowienia o częściowej zmianie postanowienia z 21.05.2013 r.,

Raport nr 41/2013 - Informacja o wydaniu postanowienia o częściowym wstrzymaniu wykonania postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

Raport nr 39/2013 - Otrzymanie od Konsorcjum Stali żądania zawarcia umowy nabycia przez Bowim akcji własnych,

Raport nr 38/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 6 oraz §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-14Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2017-06-14Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »