CFI (CFI): Nabycie aktywa przez Spółkę zależną od Emitenta - raport 23

Raport bieżący nr 23/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w dniu 3 kwietnia 2015 r., w wykonaniu umowy przedwstępnej o zawarciu której, Emitent informował raportem bieżącym nr 76/2014, zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi z Panem Janem Labutem i z Panem Adrianem Bieniek przyrzeczoną umowa sprzedaży:

Reklama

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00087587/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Łodzi, przy Alei Politechniki 22/24 nr (dwadzieścia dwa łamane przez dwadzieścia cztery) stanowiącej zabudowane działki gruntu oznaczone numerami: 5/1 (pięć łamane przez jeden), 5/10 (pięć łamane przez dziesięć) o łącznej powierzchni 42 (czterdzieści dwa) ary 20 (dwadzieścia) metrów kwadratowych wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość za cenę łączną w kwocie 1.000.000,00 (jeden milion) złotych netto, powiększoną o podatek od towarów i usług według stawki 23% w zakresie udziału wynoszącego ½ (jedną drugą) części sprzedawanego przez Adriana Bieniek w kwocie 115.000,00 (sto piętnaście tysięcy) złotych, wraz z obciążeniami ujawnionymi w dziale III i IV wskazanej księgi wieczystej.

Łączna cena transakcyjna określona na kwotę 1.115.000.000,00 zł, zostanie rozliczona w sposób następujący:

a) kwota 115.000,00 (sto piętnaście tysięcy) złotych została zapłacona przez Spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. przez zawarciem umowy przyrzeczonej;

b) kwota 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych na rzecz Jana Labuta zostanie zapłacona przelewem w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 roku, zaś w przypadku gdyby po podpisaniu niniejszej umowy, w którymkolwiek dziale księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości pojawiła się wzmianka o jakimkolwiek wniosku, innym niż zawarte w akcie lub nowy wpis, kwota ta zostanie zapłacona w terminie 3 (trzech) dni roboczych od wykreślenia nowych wpisów lub cofnięcia złożonych wniosków, tak aby stan wpisów w powołanej księdze wieczystej był zgodny z opisanym w akcie;

c) kwota 30.750,00 (trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych na rzecz Jana Labuta zostanie zapłacona najpóźniej w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 roku, zaś w przypadku, gdyby po podpisaniu niniejszej umowy w którymkolwiek dziale księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości pojawiła się wzmianka o jakimkolwiek wniosku, innym niż zawarte w akcie lub nowy wpis, kwota ta zostanie zapłacona w terminie 3 (trzech) dni roboczych od wykreślenia nowych wpisów lub cofnięcia złożonych wniosków, tak aby stan wpisów w powołanej księdze wieczystej był zgodny z opisanym w akcie, tytułem zapłaty należności Jana Labuta wobec Meritum Estates Katarzyna Żbikowska;

d) kwota 22.291,44 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden i 44/100) złotych na rzecz Jana Labuta zostanie zapłacona najpóźniej w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 roku, zaś w przypadku, gdyby po podpisaniu niniejszej umowy, w którymkolwiek dziale księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości pojawiła się wzmianka o jakimkolwiek wniosku, innym niż zawarte w akcie lub nowy wpis, kwota ta zostanie zapłacona w terminie 3 (trzech) dni roboczych od wykreślenia nowych wpisów lub cofnięcia złożonych wniosków, tak aby stan wpisów w powołanej księdze wieczystej był zgodny z opisanym w akcie, tytułem zapłaty należności Jana Labuta wobec Miasta Łódź z tytułu należnej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości;

e) kwota 1.467,50 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem i 50/100) złotych na rzecz Jana Labuta zostanie zapłacona najpóźniej w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 roku, zaś w przypadku, gdyby po podpisaniu niniejszej umowy, w którymkolwiek dziale księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości pojawiła się wzmianka o jakimkolwiek wniosku, innym niż zawarte w akcie lub nowy wpis, kwota ta zostanie zapłacona w terminie 3 (trzech) dni roboczych od wykreślenia nowych wpisów lub cofnięcia złożonych wniosków, tak aby stan wpisów w powołanej księdze wieczystej był zgodny z opisanym w akcie, tytułem zapłaty należności Jana Labuta wobec Miasta Łódź z tytułu należnego podatku od nieruchomości;

f) kwota 245.491,06 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden i 06/100) złotych na rzecz Jana Labuta zostanie zapłacona tytułem przedterminowej częściowej spłaty pożyczki z umowy nr DK/P-HIP-12M/17685/09 w terminie 14 (czternastu) dni od przedłożenia przez Adriana Bieńka zgody banku na wykreślenie hipotek obciążających nabywaną nieruchomość lub przedstawienia promesy bankowej zawierającej zobowiązanie do wykreślenia hipotek obciążających nabywaną nieruchomość, pod warunkiem wpłaty kwoty nie wyższej niż 553.500,00 złotych, zaś w przypadku, gdyby po podpisaniu niniejszej umowy w którymkolwiek dziale księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości pojawiła się wzmianka o jakimkolwiek wniosku, innym niż zawarte w akcie lub nowy wpis, kwota ta zostanie zapłacona w terminie 3 (trzech) dni roboczych od przedłożenia opisanych powyżej zgody banku na wykreślenie hipotek obciążających nabywaną nieruchomość lub przedstawienia aktualnej promesy bankowej oraz wykreślenia nowych wpisów lub cofnięcia złożonych wniosków, tak aby stan wpisów w powołanej księdze wieczystej był zgodny z opisanym w akcie;

g) kwota 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych powiększona o podatek VAT w kwocie 103.500,00 (sto trzy tysiące pięćset) złotych na rzecz Adriana Bieniek zostanie zapłacona w terminie 14 (czternastu) dni od przedłożenia przez Adriana Bieniek zgody banku na wykreślenie hipotek obciążających nabywaną nieruchomość lub przedstawienia promesy bankowej zawierającej zobowiązanie do wykreślenia hipotek obciążających nabywaną nieruchomość pod warunkiem wpłaty kwoty nie wyższej niż 553.500,00 (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące, pięćset) złotych przelewem, w przypadku przedłożenia zgody banku na wykreślenie hipotek obciążających nabywaną nieruchomość na rachunek bankowy należący do Adriana Bieniek, natomiast w przypadku przedłożenia opisanej powyżej promesy banku na rachunek bankowy wskazany w promesie, zaś w przypadku, gdyby po podpisaniu niniejszej umowy w którymkolwiek dziale księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości pojawiła się wzmianka o jakimkolwiek wniosku, innym niż zawarte w akcie lub nowy wpis, kwota ta zostanie zapłacona w terminie 3 (trzech) dni roboczych od przedłożenia opisanych powyżej zgody banku na wykreślenie hipotek obciążających nabywaną nieruchomość lub przedstawienia aktualnej promesy bankowej oraz wykreślenia nowych wpisów lub cofnięcia złożonych wniosków, tak aby stan wpisów w powołanej księdze wieczystej był zgodny z opisanym w akcie.

Wydanie nieruchomości na rzecz Central Fund of Immovables sp. z o.o., jak również przejście na Spółkę zależną od Emitenta wszystkich korzyści i ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu umowy sprzedaży, nastąpiło w dniu zawarcia opisanej wyżej umowy.

Zapłata ceny transakcyjnej nastąpi ze środków własnych Spółki zależnej od Emitenta.

Opisana nieruchomość położona jest w centrum miasta Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości stanowiących własność Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. Zawarcie rzeczonej transakcji zmierzało, do zwiększenia posiadanego przez Spółkę zależną od Emitenta areału w kwartale ulic Wróblewskiego, Skrzywana i al. Politechniki, co znacznie zwiększa potencjał posiadanych nieruchomości oraz perspektywy i możliwości ich zabudowy. Celem Spółki zależnej od Emitenta jest bowiem zabudowa przedmiotowej nieruchomości obiektem o charakterze komercyjnym, pozwalającym na rozszerzenie oferty Spółki, co winno wydatnie przełożyć się na przyszłe przychody Central Fund of Immovables Sp. z o.o., a co za tym idzie, całej Grupy Kapitałowej CFI HOLDING S.A.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Panem Janem Labutem, Panem Adrianem Bieniek oraz Emitentem, nie zachodzą powiązania kapitałowe, ani osobowe.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-03Michał KawczyńskiWiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »