CASHFLOW (CFL): Nabycie aktywów o znaczącej wartości - raport 54

Raport bieżący nr 54/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CASH FLOW S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 28 października 2011 roku nabył obligacje zwykłe na okaziciela serii B wyemitowane przez Finader S. A. Nabycie obligacji nastąpiło w drodze oświadczenia o przyjęciu imiennej oferty skierowanej do Emitenta. 

Emitent nabył 3.800 sztuk obligacji (słownie: trzy tysiące osiemset) serii B o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każda spółki Finader S. A. z siedzibą w Warszawie. Objęte obligacje emitowane są jako obligacje zwykłe na okaziciela i posiadają formę dokumentu. Nabyte obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 14 % w skali roku (Stopa Procentowa), liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Odsetki będą wypłacane w dniu wykupu albo wcześniejszego wykupu. Dzień Wykupu został ustalony na 28 listopada 2012 roku przy czym obligatariusz (CASH FLOW S.A.) może żądać w każdym czasie wcześniejszej spłaty obligacji w terminie miesięcznym od złożenia żądania. Emitent obligacji (Finader S. A.) ma prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a Obligatariusz (Cash Flow S. A.) jest zobowiązany Obligacje te wydać w celu umorzenia w ciągu 3 dni roboczych od doręczenia Obligatariuszowi żądania Emitenta obligacji. Za zgodą Obligatariusza powyższy trzydniowy termin nie obowiązuje. Emisja przeprowadzana jest w trybie oferty niepublicznej na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy o Obligacjach.

Reklama

Cash Flow S. A. nabyła obligacje po cenie 3.800.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy). Wartość ewidencyjna Obligacji wyemitowanych przez Finader S. A. w księgach rachunkowych Cash Flow S. A. wynosi 3.800.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy).

Pomiędzy Finader S. A. a emitentem nie zachodzą bezpośrednie powiązania kapitałowe. Osoby zarządzające Emitentem tj. Prezes Zarządu Grzegorz Gniady oraz Prokurent Dariusz Czech wchodzą w skład trzyosobowej Rady Nadzorczej Finader S. A. Ponadto Finader S. A. jest kontrolowany przez Ryszarda Gniadego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej CASH FLOW S.A.

Kryterium uznania aktywów za znaczące zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych jest wartość nabytych aktywów, która przekraczająca 10 procent wartości kapitałów własnych Cash Flow S. A. wynoszących na dzień 10 listopada 2011 roku 14.327 tys. złotych.

Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki własne oraz kapitał dłużny pochodzący z emisji Obligacji Cash Flow S. A. Serii B.

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, iż nabycie w dniu 28 października 2011 roku obligacji serii B wyemitowanych przez Finader S. A. jest częściową rolką obligacji serii A wyemitowanych prze tą spółkę a objętych przez Cash Flow S. A. w dniu 29 października 2010 roku. Inwestycja w obligacje Finader S.A. pozwala osiągnąć wysoką stopę zwrotu z inwestycji, przewyższającą koszt pozyskania środków z emisji obligacji CASH FLOW S.A.

Nabycie aktywów o znacznej wartości tj. Obligacji wyemitowanych przez Finader S. A. stanowi transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32 lit f. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). Powiązania osobowe Emitenta z Finader S. A. (podmiotem zbywającym aktywa) zostały opisane powyżej w niniejszym raporcie. Szczegółowe Warunki przyjętej przez Cash Flow S. A. oferty zostały przedstawione w drugim akapicie niniejszego raportu.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Grzegorz Gniady - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | aktywa | Cash Flow SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »