Reklama

PROCAD (PRD): Nabycie aktywów o znacznej wartości - nabycie 49% udziałów w spółce AutoR KSI Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PROCAD SA informuje, że realizując drugi etapu transakcji wynikający z umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 3 lutego 2010 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 4 lutego 2010, w dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy sprzedaży udziałów z udziałowcami AutoR KSI Sp. z o.o.: AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie Jan Parczewski i Grażyna Parczewska Spółka Jawna, Panem Adamem Schuetz i Panem Marcinem Gryzem.

W wyniku podpisanych umów Emitent nabył:

- od AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie Spółka Jawna 68 udziałów za kwotę 68 groszy,

- od Pana Adama Schuetz 20 udziałów za kwotę 20 groszy,

- od Pana Marcina Gyza 10 udziałów za kwotę 10 groszy.

W wyniku podpisania ww. umów PROCAD SA nabyła 49% udziałów w AutoR KSI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohuszewiczówny 14, uprawniające do 49% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Łączna ilość nabytych udziałów wynosi 98 o łącznej wartości nominalnej 4900 zł (wartość nominalna jednego udziału wynosi 50 zł). Ilość wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów wynosi 200 o łącznej wartości nominalnej 10000 zł, które stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Poza umowami wymienionymi w niniejszym raporcie bieżącym istnieją powiązania pomiędzy PROCAD S.A. a AutoR KSI Sp. z o.o. wynikające z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej AutoR KSI Sp. z .o.o. Przewodniczącego przez Wiceprezesa Zarządu PROCAD SA, Janusza Szczęśniaka i Sekretarza przez Wiceprezesa Zarządu PROCAD SA, Macieja Horeczego oraz Członka przez Prezesa Zarządu PROCAD SA, Jarosława Jarzyńskiego. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem a AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie Spółka Jawna oraz jej udziałowcami, a także Panami Adamem Schuetz i Marcinem Gryzem. Nie istnieją również powiązania pomiędzy osobami nadzorującymi Emitenta a AutoR KSI Sp. z o.o. i jej udziałowcami.

Inwestycja w udziały AutoR KSI Sp. z o.o. jest finansowana ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B Emitenta.

Nabycie udziałów w AutoR KSI Sp. z o.o. zostało uznane za nabycie aktywów o znacznej wartości ze względu na fakt, iż w wyniku nabycia ww. udziałów Emitent stał się właścicielem 100% kapitału zakładowego AutoR KSI Sp. z o.o.

Zakup udziałów w AutoR KSI Sp. z o.o. jest elementem strategii rozwoju PROCAD SA związanej ze zwiększaniem udziału w rynku rozwiązań CAD oraz budowaniem grupy kapitałowej wykorzystującej nowe technologie informatyczne i tworzącej wysoki potencjał merytoryczny w dziedzinie komputerowych systemów inżynierskich.

Jest to inwestycja długoterminowa i stanowi realizację drugiego etapu realizacji umowy inwestycyjnej, o której mowa powyżej.

Drugi etap, został zrealizowany zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej po podsumowaniu roku finansowego 2011. Ponieważ zysk netto AutoR KSI Sp z o.o. za lata 2010-2011 był mniejszy niż 243 000 zł PROCAD SA nabył wyżej wymienione udziały po cenie 0,01 zł za każdy udział.

AutoR KSI Sp. z o.o. będąc prawnym kontynuatorem działalności AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp.J., posiada unikatową ofertę usług wdrożeniowych z wartością dodaną i jest jednym z największych partnerów Autodesk w Polsce w zakresie wdrożeń rozwiązań komputerowego wspomagania projektowania (CAD) dla szeroko pojętej branży mechanicznej i przemysłu, o statusie Autodesk Gold Partner. Działalność pod marką AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie (AutoR KSI) jest prowadzona od ponad 20 lat, owocując ugruntowaną, silną pozycją firmy posiadającej wyróżniające portfolio strategicznych Klientów. Emitent planuje kontynuować dotychczasową działalność Autor KSI Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jarosław Jarzyński - Prezes Zarządu
Maciej Horeczy - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: drugi | Procad SA | oo | Autor | wartość | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »