Reklama

KANIA (KAN): Nabycie aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę.

Raport bieżący nr 40/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. (dawniej IZNS Iława S.A. - dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje o tym, że w dniu 27 lipca 2012 r., za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie Spółka nabyła od Desariba Consulting Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru ("Desariba") 136.275 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji w spółce pod firmą Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, zarejestrowanej pod numerem KRS 000074520 ("ZPM Henryk Kania S.A.") o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, za łączną cenę 50.503.515 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset trzy tysiące pięćset piętnaście złotych) ("Umowa"). Źródłem finansowania nabycia wyżej wymienionych akcji są środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego poprzez emisje i objęcie akcji serii E (jak wskazano w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.). Powyższe akcje stanowią 32,67% w kapitale zakładowym ZPM Henryk Kania S.A. Nabyte akcje zostały nabyte jako długoterminowa lokata kapitału Spółki.

Przed nabyciem akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, Spółka posiadała 266.694 akcji w kapitale zakładowym ZPM Henryk Kania S.A. Po uwzględnieniu nabycia akcji, o których mowa w niniejszym raporcie oraz transakcji dokonanych z podmiotami innymi niż Desariba, Spółka posiada 417.156 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego ZPM Henryk Kania S.A.

Desariba jest podmiotem zależnym bezpośrednio od HK Holding k.s. z siedzibą w Čadca, Słowacja ("HK Holding"), podczas gdy HK Holding jest spółką zależną od Pana Henryka Kani (Prezesa Zarządu Spółki).

Wszystkie istotne postanowienia Umowy, w tym sposób rozliczenia ceny nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania nabytych akcji za aktywa znacznej wartości stanowi ich wartość wynosząca więcej niż 10% kapitałów własnych Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 27 lipca 2012 roku została zawarta Umowa Potrącenia pomiędzy Spółką a Desariba, na mocy której strony dokonały umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności w kwocie 50.503.513,20 złotych, wynikających z wierzytelności Spółki wobec Desariba z tytułu wniesienia wkładu na pokrycie obejmowanych akcji w kapitale zakładowym Spółki wobec objęcia akcji serii E Spółki (jak wskazano w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku) oraz Desariba wobec Spółki z tytułu zapłaty ceny wynikającej z Umowy.

Kryterium uznania ww. aktywów oraz umowy za znaczące stanowi wartość przedmiotu umów wynosząca więcej niż 10% kapitałów własnych Spółki.
Henryk Kania - Prezes Zarządu
Paweł Sobków - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | wartość | Henryk | aktywa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »