Reklama

SELENAFM (SEL): Nabycie aktywów o znacznej wartości pomiędzy spółkami Grupy Selena

Raport bieżący nr 27/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Selena FM S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Selena S.A. (Spółka), podmiotu w 100 % zależnego od Emitenta, podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii "F" o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda. Cena emisyjna jednej nowej akcji wynosi 1.698,01 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i jeden grosz).

Wszystkie nowe akcje serii "F" zostaną objęte przez Emitenta w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 50.940.300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy trzysta złotych), który zostanie pokryty w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Selena FM S.A.

Kwota nadwyżki ponad wartość nominalną akcji, tj. kwota w wysokości 49.440.300,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta złotych) zostanie przelana zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy Spółki.

Po zarejestrowaniu emisji akcji serii "F" udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił 100 % i będzie on posiadał 100 % głosów na WZA Spółki.

Podwyższenie kapitału w Selena S.A. - spółce zależnej - jest końcowym etapem projektu optymalizacji struktury organizacyjno-finansowej Centrali, którego kluczowym elementem było połączenie spółek Selena Co SA i Selena SA oraz ich restrukturyzacja finansowa.

Powyższa transakcja nie wpływa na skonsolidowany wynik Emitenta.

Kryterium będące podstawą przekazania niniejszego raportu stanowi wartość wkładu pieniężnego, za który obejmowane są nowe akcje, przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Jarosław Michniuk - Prezes Zarządu
Kazimierz Przełomski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Selena FM SA | Selena FM | wartość | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »