Reklama

ALCHEMIA (ALC): Nabycie aktywów o znacznej wartości w postaci akcji Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie.

Raport bieżący nr 112/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuję, że w dniu 6 listopada 2014 r. otrzymał informację od Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Boryszew”) o zarejestrowaniu w dniu 27 października 2014 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew.

Reklama

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew, Emitent objął 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych Boryszew na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty). Akcje zostały objęte za kwotę 82.500.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Objęcie akcji Boryszew zostało sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Objęcie akcji Boryszew traktowane jest jako długoterminowa lokata kapitałowa.

Na skutek objęcia akcji Boryszew, Emitent posiada 15.000.000 sztuk akcji Boryszew, co stanowi 6,25 % kapitału zakładowego Boryszew, które dają prawo do 15.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew.

Ww. objęcie akcji nastąpiło w wyniku wykonania umowy zawartej dnia 25 lipca 2014 r. pomiędzy Emitentem oraz Boryszew o objęcie akcji w drodze subskrypcji prywatnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 61/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.

Pomiędzy dwoma osobami nadzorującymi Emitenta oraz Boryszew występują powiązania, tj. jeden członek Rady Nadzorczej Emitenta jest znaczącym akcjonariuszem Boryszew, natomiast drugi członek Rady Nadzorczej Emitenta jest równocześnie członkiem Rady Nadzorczej Boryszew.

Kryterium uznania objętych akcji za aktywa o znacznej wartości jest wartość akcji przekraczająca 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013.1382 j.t.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-07Rafał RegulskiWiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Finansowych
2014-11-07Magdalena MatłachProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »