PMPG (PGM): Nabycie przez Emitenta znaczących aktywów - raport 71

Raport bieżący nr 71/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 27 lipca 2011 roku Emitent zawarł ze spółką Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako Spółka) umowę na mocy której Emitent objął 61.936.500 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji serii I spółki Index Copernicus International S.A. (dalej jako Akcje).

Reklama

Akcje zostały wyemitowane przez spółkę Index Copernicus International S.A. na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2011 roku. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) i łącznej wartości nominalnej 3.096.825 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych). Jednostkowa cena emisyjna Akcji wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). Emitent zobowiązał się uiścić za obejmowane Akcje cenę, stanowiącą iloczyn liczby obejmowanych Akcji i jednostkowej ceny emisyjnej, to jest kwotę 3.096.825 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych). Strony ustaliły termin płatności do dnia 31 lipca 2011 roku. Emitent finansuje objęcie Akcji ze środków własnych.

Strony umowy objęcia Akcji są jednostkami powiązanymi z uwagi na fakt, iż Emitent jest jednostką dominującą wobec Spółki. Na dzień 27 lipca 2011 roku Emitent posiada 20.169.010 (słownie: dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji spółki Index Copernicus International S.A., które stanowią 25,94 % udziału w kapitale zakładowym oraz 25,94% udziału w ogóle głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po objęciu Akcji Emitent będzie posiadał łącznie 82.105.510 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto pięć tysięcy pięćset dziesięć) akcji Spółki uprawniających do wykonania 82.105.510 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto pięć tysięcy pięćset dziesięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Emitent nie jest w stanie określić jaki udział w kapitale zakładowym spółki Index Copernicus International S.A. będą stanowić objęte przez Emitenta Akcje, po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki tj. z chwilą dokonania zmiany statutu Spółki w rejestrze sądowym - co nastąpi po zakończeniu przez Spółkę subskrypcji akcji. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2011 roku przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 71.861.179,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) - w takim przypadku łączny udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wyniósłby 5,7%, natomiast udział Akcji objętych przez Emitenta w dniu 27 lipca 2011 roku w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wyniósłby 4,3 %.

Emitent ponadto informuje, że członek zarządu Emitenta jest aktualnie także członkiem rady nadzorczej Spółki.

Emitent traktuje objęcie Akcji Spółki jako inwestycję długoterminową.

Objęte przez Emitenta Akcje zostały uznane przez Emitenta za znaczące aktywa w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 ze zm.) gdyż wartość objętych przez Emitenta Akcji przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.
Michał M. Lisiecki - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: aktywa | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »