Reklama

MEDICALG (MDG): Nabycie przez Medicalgorithmics S.A. aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 26/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. ("Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2015 roku wpłynęła do spółki informacja o przydziale certyfikatów inwestycyjnych skutkująca tym, iż Spółka przystąpiła do funduszu inwestycyjnego zamkniętego działającego pod firmą Bezpiecznych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 1152. W następstwie uchwały przydzielającej certyfikaty inwestycyjne podjętej przez zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Spółce przydzielono następującą ilość certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ("Certyfikaty”):

Reklama

1) 152617 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście) Certyfikatów serii B1 nabywanych po jednostkowej cenie emisyjnej 105,82 zł (słownie: sto pięć złotych 82/100) za łączną cenę emisyjną 16.149.930,94 zł (słownie: szesnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 94/100), pokrywaną w formie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Bank Depozytariusz (mBank S.A.);

2) 364799 (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) Certyfikatów serii B2 nabywanych po jednostkowej cenie emisyjnej 105,82 zł (słownie: sto pięć złotych 82/100) za łączną cenę emisyjną 38.603.030,18 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset trzy tysiące trzydzieści złotych i 18/200), która została pokryta poprzez wniesienie do Funduszu aktywów Spółki w postaci posiadanych przez Spółkę obligacji korporacyjnych, bankowych i dłużnych papierów wartościowych.

Wartość ewidencyjną powyższych aktywów w księgach Spółki jest równa cenie ich wniesienia z zastrzeżeniem, iż niektóre serie obligacji wyceniane przez Spółkę według wartości godziwej będą musiały przez Fundusz być wyceniane według cen rynkowych; różnice te nie są istotne.

Certyfikaty są zbywalnymi papierami wartościowymi, imiennymi, reprezentującymi prawa określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z p.zm.) oraz w statucie Funduszu. Podstawowymi prawami wynikającymi z Certyfikatów, są: prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu inwestorów zgodnie z postanowieniami statutu i/lub w radzie inwestorów, prawo do żądania wykupu przez Fundusz Certyfikatów oraz otrzymania wypłaty środków pieniężnych z tego tytułu, prawo do przeniesienia (zbycia) praw z Certyfikatów, prawo do ustanowienia zastawu lub innych dozwolonych prawem obciążeń na Certyfikatach, prawo do otrzymania wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym Funduszu. Brak jest powiązań formalnych pomiędzy Spółką, a Funduszem.

Nabycie Certyfikatów nie jest związane z jakimikolwiek opłatami dystrybucyjnymi ani innymi opłatami związanymi z zapisem na Certyfikaty. Spółka wskazuje, że skład zespołu zarządzającego aktywami Funduszu został ustalony zgodnie z oczekiwaniami Spółki.

Nabycie aktywów zostało sfinansowane: w części odpowiadającej wpłacie na Certyfikaty serii B1 – z wolnych środków pieniężnych Spółki, w części odpowiadającej wpłacie na Certyfikaty serii B2 – z wyżej wskazanych aktywów posiadanych przez Spółkę.

Spółka w kolejnych okresach zamierza zapisywać się na Certyfikaty Funduszu lub przedstawiać je do umorzenia – w tempie dostosowanym do potrzeb Spółki – w tym potrzeb związanych z przejęciami oraz rozwojem obecnych i nowych produktów Spółki.

Kryterium uznania nabytych aktywów za znaczące jest ich wartość przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna - § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z §7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-14Marek DziubińskiPrezes ZarząduMarek Dziubiński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »