Reklama

IMMOBILE (GKI): Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości oraz zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości od członka Zarządu

Raport bieżący nr 30/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (spółka dominująca) informuje, że spółka zależna MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Kupujący) w dniu 09 maja 2012 r. zawarła umowę z Prezesem Zarządu tej Spółki Rafałem Jerzy oraz jego żoną Beatą Jerzy (Sprzedający), w wyniku której doszło do nabycia przez MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki oznaczone w ewidencji numerami 31/3, 31/11 i 31/12 o powierzchni 0,1730 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00004708/8 wraz z własnością budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, a znajdującego się na tej nieruchomości gruntowej za cenę 3.652.200,00 PLN.

Jednocześnie, pomiędzy tymi samymi stronami i w tej samej umowie, została zawarta warunkowa umowa nabycia przez MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o.:

a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji numerami 119/7, 119/8 i 119/9 o powierzchni 0,2446 ha położonej w Bydgoszczy przy ulicy Dwernickiego, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00029322/9, za cenę 1.584.600,00 PLN,

b) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji numerem 104/1 o powierzchni 0,0186 ha położonej w Bydgoszczy przy ulicy Leśnej, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00002872/4, za cenę 144.600,00 PLN,

c) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji numerem 103/1 o powierzchni 0,0758 ha położonej w Bydgoszczy przy ulicy Leśnej, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00002866/9, za cenę 618.600,00 PLN

pod warunkiem zawieszającym, że Miasto Bydgoszcz nie wykona prawa pierwokupu tych trzech nieruchomości.

Strony ustaliły, że zapłata ceny nastąpi najpóźniej do końca 2012 r.

Stroną sprzedającą jest Prezes Zarządu strony kupującej Rafał Jerzy oraz jego żona Beata Jerzy. Wobec powyższego zgodnie z art. 210 ksh umowę sprzedaży oraz warunkową umowę sprzedaży zawarł w imieniu MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. pełnomocnik spółki ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. Pan Rafał Jerzy jest zarazem Prezesem Zarządu MAKRUM S.A., zaś Pani Beata Jerzy jest członkiem Rady Nadzorczej MAKRUM S.A.

Spółka co do obowiązku zapłaty należności z tytułu ceny w podanym terminie wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku opóźnienia poddała się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Na zawarcie przedmiotowej transakcji zgodę w formie uchwały udzieliło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki dominującej oraz Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej.

Źródłem finansowania nabywanych aktywów mają być środki własne.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres czterech kolejnych kwartałów.

Zawarcie powyższej umowy wynika ze zobowiązań zaciągniętych przez spółkę zależną STATEN Company Ltd., o czym MAKRUM S.A. poinformowało w raportach bieżących Rb nr 14/2012 z dn. 11.04.2012 r. i Rb nr 25/2012 z dn. 27.04.2012 r. dotyczących sprzedaży udziałów w spółce zależnej MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. do Scala IRP Capital Partners.
Sławomir Winiecki - Wiceprezes Zarządu
Piotr Fortuna - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | członek zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »