HYPERION (HYP): Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 roku do Emitenta wpłynęły:

1) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej od spółki Vogbue Management Limited o nabyciu przez ten podmiot w dniu 25 czerwca 2015 roku, w transakcji poza obrotem zorganizowanym, 3.400.000 (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy) akcji Hyperion S.A., przy czym wydanie odcinków zbiorowych na akcje zostało dokonane w dniu 22 czerwca 2015 roku celem umożliwienia nabywcy wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 roku oraz

Reklama

2) Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Emitenta.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień Spółka przedstawia poniżej:

Ad. 1) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej:

"Ja niżej podpisany, Piotra Majchrzak, działając jako pełnomocnik spółki pod firmą Vogbue Management Limited z siedzibą w Limassol ("Spółka”), wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuję o nabyciu przez Spółkę pakietu 3.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki "Hyperion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 powyżej wskazanej Ustawy informuję, że:

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Nabycie powyżej wskazanego pakietu akcji nastąpiło w dniu 25 czerwca 2015 roku w drodze umowy sprzedaży akcji zawartej w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015 roku, przy czym wydanie dokumentów akcji nastąpiło z dniem 22 czerwca 2015 roku.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji Spółka posiadała 3.120.000 akcji spółki "Hyperion” S.A., co stanowiło 9,95% jej kapitału zakładowego i odpowiadało 3.120.000 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 9,95% ogólnej liczby tychże głosów.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu powyżej wskazanej transakcji Spółka posiada 6.520.000 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji spółki "Hyperion” S.A. Akcje te stanowią 19,96% jej kapitału zakładowego i odpowiadają 6.520.000 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 19,96% ogólnej liczby tychże głosów.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zgłoszenia.

Podmiot dokonujący zgłoszenia nie posiada podmiotów zależnych.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 12 pkt. 3 litera c Ustawy o ofercie publicznej.

Podmiotu dokonującego niniejszego zgłoszenia nie łączy z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”

Ad. 2) Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

"Ja niżej podpisany, Piotr Majchrzak, działając jako pełnomocnik spółki Vogbue Management Limited wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuję o nabyciu przez spółkę Vogbue Management Limited, reprezentowaną przez Piotra Majchrzaka, będącego Prezesem Zarządu spółki "Hyperion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pakietu 3.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki "Hyperion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednocześnie zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych informuję, że:

1) Wskazanie imienia i nazwiska osoby obowiązanej do przekazania informacji.

Osobą zobowiązaną do przekazania niniejszej informacji jest Piotr Majchrzak.

2) Wskazanie przyczyn przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Piotr Majchrzak, pełnomocnik spółki Vogbue Management Limited jest Prezesem Zarządu Emitenta.

3) Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy zawiadomienie.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki "Hyperion” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Nabycie powyżej wskazanego pakietu akcji nastąpiło w drodze umowy sprzedaży akcji, przy czym wydanie dokumentów akcji nastąpiło w dniu 22 czerwca 2015 roku.

5) Data i miejsce zawarcia transakcji.

Transakcja została zawarta w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015 roku.

6) Cena i wolumen transakcji

Przedmiotowa transakcja dotyczyła 3.400.000 akcji, które zostały nabyte za cenę 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję, tj. łącznie za cały pakiet 13.600.000,00 (trzynaście milionów sześćset tysięcy 00/100) złotych.

7) Data i miejsce sporządzenia informacji

Niniejsza informacja została sporządzona w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015 roku.”

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art.160 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-26 PIotr Majchrzak Prezes Zarządu
2015-06-26 Wojciech Kruszyński Wiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »