CASHFLOW (CFL): Nabycie znacznego pakietu akcji przez członka zarządu Cash Flow S. A. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2012
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pisemną informację sporządzoną w Dąbrowie Górniczej i datowaną na dzień 30 lipca 2012 roku, od Prezesa Zarządu Grzegorza Gniadego, dotyczącą nabycia znacznego pakietu akcji emitenta. Poniżej Spółka przedstawia treść otrzymanego zawiadomienia:

" Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., dalej: "Ustawa") informuje, że w dniu 27 lipca 2012 roku jako członek jednoosobowego zarządu Cash Flow S. A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dokonałem zakupu na własny rachunek akcji na okaziciela serii C, wyemitowanych przez Spółkę w łącznej ilości 88.935 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) sztuk. Nabycie akcji nastąpiło na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży, zawartej w Dąbrowie Górniczej poza rynkiem regulowanym. Cena nabycia akcji wyniosła 177.870 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt) złotych. Średnia cena nabycia jednej akcji wyniosła 2 złote (słownie: dwa złote).

Reklama

Przed dokonaniem transakcji wskazanej powyżej posiadałem łącznie 2.375.030 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści) sztuk akcji wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowiło 31,67 % (słownie: trzydzieści jeden procent sześćdziesiąt siedem setnych) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 2.375.030 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 31,67 % (słownie: trzydzieści jeden procent sześćdziesiąt siedem setnych) głosów na tym zgromadzeniu.

Po dokonaniu transakcji nabycia akcji w dniu 27 lipca 2012 roku posiadam łącznie 2.463.965 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji, co stanowi 32,85 % (słownie: trzydzieści dwa procent osiemdziesiąt pięć setnych) w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 2.463.965 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,85 % (słownie: trzydzieści dwa procent osiemdziesiąt pięć setnych) głosów na tym zgromadzeniu.

W okresie nadchodzących dwunastu miesięcy zamierzam nabywać akcje spółki Cash Flow S. A., do poziomu nie przekraczającego 33% w kapitale zakładowym, a limit ten jest spowodowany obowiązkiem ogłoszenia wezwania w celu przekroczenia progu posiadanych akcji, zgodnie z art. 73 Ustawy. Celem zwiększenia udziału w przyszłości będzie umocnienie mojej pozycji jako znaczącego akcjonariusza poprzez osiągnięcie progu 33% akcji w Cash Flow S. A.

Jednocześnie informuję, że podmiot zależny od mojej osoby tj. Lune Capital Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze był przed transakcją właścicielem 1.905.000 (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy) sztuk akcji Cash Flow S. A., z czego: 430.000 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) stanowiły akcje imienne serii A natomiast 1.475.000 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy tysięcy) stanowiły akcje imienne serii B. Akcje serii A i B są w moim pośrednim posiadaniu zgodnie z art. 4 ust. 27 Ustawy.

Przed zawarciem transakcji w dniu 27 lipca 2012 roku posiadałem:

1. Pośrednio 430.000 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) sztuk akcji serii A wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowiło 5,73 % (słownie: pięć procent i siedemdziesiąt trzy setne) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 430.000 (słownie: czterysta trzydzieścitysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,73 % (słownie: pięć procent i siedemdziesiąt trzy setne) głosów na tym zgromadzeniu.

2. Pośrednio 1.475.000 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy tysięcy) sztuk akcji serii B wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowi 19,67 % (słownie: dziewiętnaście procent i sześćdziesiąt siedem setne) w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 1.475.000 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,67 % (słownie: dziewiętnaście procent i sześćdziesiąt siedem setne) głosów na tym zgromadzeniu.

3. Bezpośrednio 470.030 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści) sztuk akcji serii C wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowiło 6,27 % (słownie: sześć procent dwadzieścia siedem setnych) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 470.030 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,27 % (słownie: sześć procent dwadzieścia siedem setnych) głosów na tym zgromadzeniu.

Po dokonaniu transakcji w dniu 27 lipca 2012 roku stan posiadania akcji wynosi:

1. Pośrednio 430.000 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) sztuk akcji serii A wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowiło 5,73 % (słownie: pięć procent i siedemdziesiąt trzy setne) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 430.000 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,73 % (słownie: pięć procent i siedemdziesiąt trzy setne) głosów na tym zgromadzeniu.

2. Pośrednio 1.475.000 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy tysięcy) sztuk akcji serii B wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowi 19,67 % (słownie: dziewiętnaście procent i sześćdziesiąt siedem setne) w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 1.475.000 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,67 % (słownie: dziewiętnaście procent i sześćdziesiąt siedem setne) głosów na tym zgromadzeniu.

3. Bezpośrednio 558.965 (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji serii C wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowiło 7,45 % (słownie: siedem procent czterdzieści pięć setnych) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 558.965 (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,45 % (słownie: siedem procent czterdzieści pięć setnych) głosów na tym zgromadzeniu.

Ponadto informuję, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Treść przedmiotowego zawiadomienia została sporządzona w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz .U. Nr 229, poz. 1950), co oznacza, iż wyczerpuje ono również obowiązek określony w art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) tj. przekazania informacji o nabyciu akcji Emitenta przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych."

Niniejszy raport sporządzono na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w zw. z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
Grzegorz Gniady - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | członek zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »