Reklama

ERGIS (EGS): Negocjacje w sprawie nabycia udziałów MKF-FOLIEN GmbH i SCHIMANSKI GmbH. Umowa znacząca. Nabycie aktywów o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 64/2007
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Ustawa), zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 1 Ustawy. Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 Ustawy została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 lipca 2007 roku. Informacja poufna dotyczyła faktu prowadzenia przez ERGIS-EUROFILMS S.A. negocjacji w sprawie zakupu udziałów spółek niemieckich MKF-FOLIEN GmbH z siedzibą w Berlinie i SCHIMANSKI GmbH z siedziba w Gallin. W dniu 28 września 2007 roku, w wyniku podpisanej umowy sprzedaży akcji Emitent oraz spółka od niego zależna Tapety Ergis Sp z o.o. nabyły 100 % udziałów w MKF-FOLIEN od sprzedających MKF-Holding (25%) oraz Pana Fabiana Schimanski (75%) i 100 % udziałów w SCHIMANSKI od sprzedających MKF-Holding (75%) oraz Pana Fabiana Schimanski (25%) za łączną cenę 21.400.000 EUR i 22.834.196,00 zł. ERGIS-EUROFILMS S.A. nabył 94,9 % udziałów a Tapety Ergis 5,1 % udziałów. Kupujący zobowiązali się ponadto do spłaty przez przejmowane spółki udzielonych im pożyczek do końca 2007 roku.

Wartość umowy wyrażona w złotych przy przyjęciu średniego kursu walutowego na dzień podpisania umowy (tj. 3,7775) stanowi około 103,7 mln zł. Zapłata za udziały będzie uiszczona do 31 października 2007 roku w 2 transzach: pierwsza w wysokości 21.400.000 EUR, druga w wysokości 22.834.196 zł.

Finergis Investments Ltd., podmiot dominujący Emitenta, ma prawo wskazać inny podmiot z Grupy ERGIS-EUROFILMS, który będzie nabywał udziały w miejsce Tapety Ergis Sp. z o.o.

Umowa przewiduje jako warunek zawieszający zmianę składu Zarządu w obu przejmowanych spółkach przez dotychczasowych udziałowców, przy czym ERGIS-EUROFILMS S. A. ma prawo do jednostronnego odstąpienia od tego warunku. Przejście własności udziałów nastąpi po zapłacie za udziały.

Jednocześnie nastąpi zakup przez MKF Folien i Schimanski GmbH, od Finergis Investments odpowiednio 891.876 i 1.794.500 akcji ERGIS-EUROFILMS S.A. po cenie 8,50 zł za akcję.

Źródłem finansowania zakupu udziałów, które w ujęciu księgowym zostanie potraktowana jako długoterminowe aktywa finansowe, będzie kredyt inwestycyjny.

Umowa nie przewiduje kar umownych, co nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Po przejęciu obroty Grupy ERGIS-EUROFILMS przekroczą 600 mln zł w 2007 roku. W ten sposób ERGIS-EUROFILMS konsekwentnie realizuje swoją strategię przejęć i budowy jednej z największych grup przetwarzających tworzywa sztuczne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nie istnieją powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi ERGIS-EUROFILMS S.A. i Tapety Ergis Sp. z o.o. a zbywającymi aktywa MKF-FOLIEN GmbH i SCHIMANSKI GmbH.

Wymieniona umowa jest znacząca oraz stanowi nabycie aktywów o znaczącej wartości ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitału własnego ERGIS-EUROFILMS S.A .

Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta (149 132 tys. zł na koniec II kwartału 2007 roku).

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 3
Prezes Zarządu - Tadeusz Nowicki

Dowiedz się więcej na temat: Ergis-Eurofilms SA | Raport bieżący | wartość | aktywa | negocjacje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »