Reklama

NEUCA (NEU): NEUCA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 14965961532257357234367113
Zysk (strata) na działalności operacyjnej280773767267029026
Zysk (strata) brutto279433833666709185
Zysk (strata) netto363203196086697657
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego363203230586697740
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej210302037950204883
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-21825859-5211404
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-15023-32246-3586-7726
Przepływy pieniężne netto, razem3825-6008913-1439
Średnioważona liczba akcji4545610451227645456104512276
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)7,997,161,911,72
Stan na 31.03.2014Stan na 31.03.2013Stan na 31.03.2014Stan na 31.03.2013
Aktywa razem19584081897538469496454239
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15107951526827362188365497
Zobowiązania długoterminowe70639868471693420790
Zobowiązania krótkoterminowe14401561439980345254344707
Kapitał własny44761337071110730888742
Kapitał zakładowy4547455510901090
Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2013
Aktywa razem1917666 462400
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1507010 363380
Zobowiązania długoterminowe74396 17939
Zobowiązania krótkoterminowe1432614 345441
Kapitał własny410656 99020
Kapitał zakładowy4513 1088
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży14834681517083354100363478
Zysk (strata) na działalności operacyjnej129022030130804864
Zysk (strata) brutto-980018045-23394323
Zysk (strata) netto-1186414245-28323413
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej44254-1480210563-3546
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1972506-471121
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-390189988-93142393
Przepływy pieniężne netto, razem3264-4308778-1032
Średnioważona liczba akcji4545610451227645456104512276
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-2,613,16-0,620,76
Stan na 31.03.2014Stan na 31.03.2013Stan na 31.03.2014Stan na 31.03.2013
Aktywa razem20591281983131493642474728
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18020611717092432014411043
Zobowiązania długoterminowe174965907474194521723
Zobowiązania krótkoterminowe16270961626345390069389320
Kapitał własny2570672660396162863685
Kapitał zakładowy4547455510901090
Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2013
Aktywa razem2050739 494488
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1782446 429795
Zobowiązania długoterminowe71291 17190
Zobowiązania krótkoterminowe1711155 412605
Kapitał własny268293 64693
Kapitał zakładowy4513 1088
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »