Reklama

NEUCA (NEU): NEUCA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 18591441884876426811454307
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4501738815103359355
Zysk (strata) brutto4432638328101769238
Zysk (strata) netto351873210280787737
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego355423207681607731
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej50786460151165911091
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-391732729-8993658
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-437597392-100461782
Przepływy pieniężne netto, razem-3214656136-738013531
Średnioważona liczba akcji4426480445569544264804455695
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)8,037,201,841,74
Stan na 31.03.2016Stan na 31.03.2015Stan na 31.03.2016Stan na 31.03.2015
Aktywa razem26263382590597615298633553
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania20736372106310485811515117
Zobowiązania długoterminowe1102511596252582939038
Zobowiązania krótkoterminowe19633861946685459982476079
Kapitał własny552701484287129487118436
Kapitał zakładowy4514456110581115
Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2015
Aktywa razem2681376 629209
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2153187 505265
Zobowiązania długoterminowe122185 28672
Zobowiązania krótkoterminowe2031002 476593
Kapitał własny528189 123944
Kapitał zakładowy4449 1044
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży18206371859833417970448271
Zysk (strata) na działalności operacyjnej234262107653785080
Zysk (strata) brutto11934965927402328
Zysk (strata) netto9257713721251720
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej44902470031030811329
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-371981361-8540328
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-164656981-37801683
Przepływy pieniężne netto, razem-876155345-201213340
Średnioważona liczba akcji4426480445569544264804455695
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,091,600,480,39
Stan na 31.03.2016Stan na 31.03.2015Stan na 31.03.2016Stan na 31.03.2015
Aktywa razem30816033060375721958748441
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania28629512805677670732686152
Zobowiązania długoterminowe3183793991197459097608
Zobowiązania krótkoterminowe25445722406558596142588544
Kapitał własny2186522546985122662289
Kapitał zakładowy4514456110581115
Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2015
Aktywa razem3091936 725551
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2875739 674818
Zobowiązania długoterminowe325115 76291
Zobowiązania krótkoterminowe2550624 598527
Kapitał własny216197 50733
Kapitał zakładowy4449 1044
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »