JWCONSTR (JWC): NIespełnienie się warunku dotyczącego zawarcia znaczącej umowy - raport 5

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że do dnia 29 lutego 2012 r. nie spełnił się warunek zawieszający zawarty w umowie przedwstępnej o wartości 173.980.000 zł netto (brutto 176.914.183,17zł) z dnia 29 marca 2011 roku aneksowanej w dniu 1 lutego 2012 roku, zawartej z VIS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Zbywca"), której przedmiotem było nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Kasprzaka 29/31 o łącznej powierzchni 81.185,00 m2 obejmujące działki nr 3/1 o powierzchni 5.953 m2 oraz 3/3, numer obrębu ewidencyjnego 6-05-05, jednostka ewidencyjna 146518_8, Dzielnica Wola, o powierzchni 75.232 m2 dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA4M/00162186/5 ("Nieruchomość"), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2011 z dnia 30 marca 2011 r. oraz o zawarciu aneksu w raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.

Reklama

Umowa przedwstępna została zawarta pod warunkiem zawieszającym w postaci wejścia w życie (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Nieruchomości, który w odniesieniu do Nieruchomości miał przewidywać zapisy i parametry zabudowy nie gorsze niż zawarte w piśmie będącym załącznikiem do umowy przedwstępnej ("Warunek"), nie później jednak niż do dnia 29 lutego 2012 roku. Zgodnie z umową przedwstępną i aneksem nie spełnienie się Warunku do dnia 29 lutego 2012 roku powoduje wygaśnięcie przedmiotowej umowy z dniem 30 marca 2012 roku. Mimo nieziszczenia się Warunku w przewidzianym terminie, Spółce przysługuje prawo żądania zawarcia umowy przyrzeczonej poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym okaże się, że zastrzeżony warunek nie ziści się. W przypadku wykonania przez Spółkę tego prawa umowa przedwstępna nie wygasa w ww. terminie.

Warunek nie spełnił się w związku z nie uchwaleniem w przewidywanym przez Strony terminie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Nieruchomości, przez właściwy organ administracyjny.

Mimo nieziszczenia się Warunku w przewidzianym w Aneksie terminie, Nabywcy przysługuje prawo żądania zawarcia umowy przyrzeczonej poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym zastrzeżony warunek nie ziścił się.

W nawiązaniu do poprzednich raportów Spółka informuje, iż Strony kontynuują rozmowy na temat nabycia Nieruchomości przez Spółkę. Intencją stron jest zawarcie odpowiednich porozumień do dnia 29 marca 2012r.
Tomasz Pananażys - Vice - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »