Reklama

NORTHCOAST (NCT): NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży181 336173 62043 28641 230
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-434-3 422-104-813
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 959-4 873-706-1 157
Zysk (strata) netto-3 340-5 208-797-1 237
Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej-1 307-2 559-312-608
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej5 7071 5231 362362
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-830-197-198-47
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-4 980-1 142-1 189-271
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-103184-2544
Aktywa, razem106 878119 18325 07528 738
Zobowiązania długoterminowe9 42725 3092 2126 103
Zobowiązania krótkoterminowe58 46059 04213 71614 237
Kapitał własny jednostki dominującej35 94837 2558 4348 983
Kapitał podstawowy640640150154
Liczba akcji (w szt.) *3 200 0003 200 0003 200 0003 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) **-0,41-0,80-0,10-0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) **11,2311,642,642,81
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów74 50377 58517 78418 424
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 3871 124331267
Zysk (strata) brutto1 203562287133
Zysk (strata) netto82236519687
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 0054 059240964
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-46989-11221
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-557-4 386-133-1 042
Przepływy pieniężne netto, razem-21-238-5-56
Aktywa, razem80 68981 93618 93119 757
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania24 51026 5795 7506 409
Zobowiązania długoterminowe1272663064
Zobowiązania krótkoterminowe23 01224 7925 3995 978
Kapitał własny56 17955 35713 18013 348
Kapitał zakładowy640640150154
Liczba akcji (w szt.) *3 200 0003 200 0003 200 0003 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) **0,260,110,060,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **17,5617,304,124,17
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: North

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »