Reklama

COMARCH (CMR): Nota księgowa od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Raport bieżący nr 14/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 16 maja 2014 roku noty księgowej wystawionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: "ARiMR”) na kwotę 32 455 497,28 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 28/100). Przedmiotowa nota księgowa, zgodnie z jej treścią, została wystawiona przez ARiMR tytułem kar umownych naliczonych za opóźnienia-niedotrzymania poziomu SLA w jednym miesiącu (sierpień 2013 roku) świadczenia usług wynikających z umowy z dnia 29 kwietnia 2013 roku (zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie, modyfikację i ulepszanie systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA – PROW, OFSA – PROW – DD, RG – PROW).

Reklama

Kwota naliczonej za jeden miesiąc kary jest całkowicie niewspółmierna do miesięcznego wynagrodzenia należnego Comarch S.A. z tytułu świadczenia usług wynikających z umowy, przewyższając to wynagrodzenie ponad 100 razy. Zgodnie z postanowieniami umowy kwota kary wyczerpała wynikający z umowy całkowity limit odpowiedzialności Comarch S.A. w zakresie roszczeń z tytułu kar umownych i szkód wyrządzonych ARiMR. Wysokość naliczonej kary nie koresponduje w żaden sposób ze stopniem szkód odniesionych przez ARiMR, co potwierdza m.in. komunikat ARiMR dla PAP, w którym stwierdzono że przez cały okres świadczenia usługi przez Comarch S.A., poza dwoma-trzema przypadkami opóźnień generowania raportów tygodniowych, nie wystąpiły żadne błędy istotne dla funkcjonowania ARiMR. Zastosowany przez ARiMR sposób naliczenia kary nie jest jasny dla Comarch S.A. i nie został on uzgodniony na spotkaniach stron.

W ocenie Comarch S.A. naliczenie powyższych kar nie znajduje uzasadnienia, ani oparcia w postanowieniach zawartej umowy. Comarch S.A. informuje, że podjął niezbędne kroki prawne mające na celu ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty kar umownych wynikających z wystawionej przez ARiMR noty księgowej. Comarch S.A. informuje również, że pomimo sporu dotyczącego naliczonych kar umownych nadal świadczy na bieżąco usługi w ramach umowy z ARiMR zgodnie z wymaganiami SLA. Zdaniem Zarządu Spółki zawiązane dotychczas rezerwy na potencjalne roszczenia z tytułu kar umownych wynikających z realizacji umowy w wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto otrzymanego za świadczenie usług w okresie lipiec – grudzień 2013 roku (tj. w kwocie 2 277 tys. zł) w pełni pokrywają ryzyko obciążenia finansowego Spółki z wyżej wymienionego tytułu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-19Konrad TarańskiWiceprezes Zarządu
2014-05-19Michał BajcarProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »