Reklama

WINVEST (WIS): NWZA-lista akcjonariuszy, podjęte uchwały

ARIEL S.A. informuje:

W dniu 28 lutego 2000 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Ariel SA z siedzibą w Radomiu, w którym uczestniczyło ośmiu akcjonariuszy:

Reklama

  
                     Ilość akcji    Ilość głosów
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  1. Józef Jerzy Jędrzejczyk        678.041     1.378.205
  2. Mieczysław Jędrzejczyk        360.446      657.962
  3. Waldemar Świtka            133.703      276.515
  4. Beata Maxwell             72.731      132.239
  5. Marzena Skalska             2.000       2.000
  6. Marek Koncki              8.000       8.000
  7. Małgorzata i Andrzej Słomka        361        361
  8. Leszek Jędrzejewski             1         1
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
    OGÓŁEM               1.255.283     2.455.283
  

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

&1

Udziela się zgody Zarządowi Spółki na wydzierżawienie nieruchomości fabrycznych lub na utworzenie spółek prawa handlowego i wniesienie do tych spółek nieruchomości fabrycznych jako aport.

& 2

Wydzierżawienie nieruchomości fabrycznych może nastąpić po cenach wolnorynkowych, po wybraniu najkorzystniejszej oferty złożonej Spółce.

& 3

W utworzonych spółkach prawa handlowego Ariel SA będzie posiadaczem 100% kapitału a aport zostanie wyceniony po cenie wolnorynkowej.

& 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Powyższą uchwałę Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 432 & 1, art. 433, art. 435 & 2 Kodeksu Handlowego oraz art. 24 pkt. g Statutu Spółki uchwala co następuje:

& 1

Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki Ariel SA o kwotę 4.860.000 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy), w drodze publicznej subskrypcji akcji nowej emisji w ilości:

4.050.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,20 zł

Ustala się dzień poboru na 22 maja 2000 r.

& 2

Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2001 r.

& 3

1. Wyłącza się w stosunku do wszystkich akcjonariuszy prawo poboru 300.000 akcji serii E. Akcje wyłączone z prawa poboru będą oferowane osobom objętym programem motywacyjnym, które we współpracy ze Spółką przyczynią się poprzez wykorzystanie internetu do rozwoju Ariel SA

2. Wyłączenie prawa poboru 300.000 akcji serii E w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki gdyż:

UZASADNIENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, że w interesie Spółki leży zaoferowanie 300.000 akcji serii E osobom, które przyczynią się do rozwoju Spółki poprzez stworzenie, na znacznym obszarze Polski sieci usług internetowych. Współpraca z nowymi akcjonariuszami specjalizującymi się w rozwoju nowych elektronicznych technologii pozwoli na ekspansję Spółki na nowym polu działalności i zapewni źródło dochodów. Wszystkie wymienione wyżej względy przemawiają jednoznacznie za wyłączeniem prawa poboru.

& 4

Ustala się cenę emisyjną akcji serii E jako cenę mieszczącą się w przedziale od 3 zł do 4 zł.

& 5

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii E z uwzględnieniem warunków & 4 niniejszej uchwały

2. ustalenia terminów otwarcia i zamkniecia subskrypcji

3. podjcia niezbędnych czynności faktycznych i prawnych celem wprowadenia akcji serii E do publicznego obrotu oraz

obrotu giełdowego

4. ustalenia szczegółowych zasad przydziału akcji serii E

5. dokonania przydziału akcji serii E

6. opracowania Regulaminu programu motywacyjnego Ariel SA określającego zasady programu motywacyjnego i 

zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą

7. przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia i zakończenia emisji

& 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje;

& 1

Znosi się uprzywilejowanie akcji serii A w liczbie 100.000 imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki w razie likwidacji Spółki i zamienia się je na akcje serii A w liczbie 100.000 zwykłe na okaziciela.

& 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje;

& 1

Znosi się uprzywilejowanie akcji serii B w liczbie 200.000 imiennych uprzywilejowanych co do głosu i zamienia się je na akcje serii B w liczbie 200.000 zwykłe na okaziciela.

& 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 5

& 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zakup 100 % udziałów Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr RHB 47504 o kapitale zakładowym 50.000 zł za cenę stanowiącą równowartość 800.000 USD w PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu dokonania transakcji.

& 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy kupna-sprzedaży udziałów.

& 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęłow w głosowaniu jawnym jednogłośnie

Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | uchwały | 2000 r. | Radom | nieruchomości | Ariel | uchwala

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »