Reklama

URSUS (URS): Objęcie 2,8 mln akcji i podwyższenie kapitału zakładowego - raport 34

Raport bieżący nr 34/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w związku z zaoferowaniem przez Emitenta w dniu 1 lipca 2014 r. spółce POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotowi uprawnionemu 15 000 000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. Spółki, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 24/2014 ZWZ z dnia 26 maja 2014r., uprawniających do objęcia 15 000 000 (słownie: piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki ("Akcje Serii O”), o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, po cenie emisyjnej równej 2 zł (słownie: dwa złotych) w terminie od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. do dnia 31 maja 2015 r. oraz objęciem przez spółkę POL-MOT Holding S.A. zaoferowanych jej 15 000 000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. Spółki i wydaniem jej przez Emitenta trzech odcinków zbiorowych imiennych łącznie na 15 000 000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. o numerach od 00 000 001 do 15 000 000 (raport bieżący nr 28/2014), w dniu 30 lipca 2014 r. Spółka POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie złożyła oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia 2.800.000 akcji serii O spółki URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie. Ww. akcje zostały w pełni opłacone.

Reklama

W związku z pokryciem przez POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 2 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O od nr 10600001 do nr 13400000 o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda akcja, o cenie emisyjnej 2 PLN (dwa złote) każda akcja, Zarząd Emitenta wydał 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji serii O spółce POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie i o kwotę 2.800.000 zł został podwyższony kapitał zakładowy Emitenta.

Po dokonanych w dniu dzisiejszym czynnościach kapitał zakładowy URSUS S.A. wynosi 39.580.000 zł, jest opłacony w całości i dzieli się na 26.180.000 akcji zdematerializowanych i 13.400.000 akcji posiadających formę dokumentu.

Aktualnie Spółka POL-MOT HOLDING S.A. samodzielnie posiada 14.700.000 akcji URSUS S.A. stanowiących 37,14% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 14.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 37,14% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta. Natomiast spółka POL-MOT Holding S.A. wraz z podmiotem zależnym spółką Aquarius VII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPV IX S.K.A. (nowa firma tej spółki brzmi: REO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.) posiada 20.329.000 akcji, co stanowi 51,36% ogółu akcji URSUS S.A. i uprawnia do 20.329.000 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 51,36% ogółu głosów.

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu bieżącego stanowi § 5 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259 ze zm.), oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.)).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-31Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2014-07-31Jan WielgusCzłonek Zarządu
2014-07-31Wojciech ZachorowskiCzłonek Zarządu
2014-07-31Tadeusz Ustyniuk Członek Zarządu
2014-07-31Abdullah AkkusCzłonek Zarządu
2014-07-31Agnieszka WiśniewskaProkurent
2014-07-31Marcin MatusewiczProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »