Reklama

KANIA (KAN): Objęcie akcji Spółki - raport 7

Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IZNS Iława S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 oraz art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje o tym, że w dniu 15 lutego 2012 r., w wykonaniu uprawnień przysługujących posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę, posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, spółka Desariba Consulting Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru ("Desariba"), objęła 28.580.712 (dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji Spółki serii D, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Spółki (opublikowanej w raporcie bieżącym numer 32/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.).

Reklama

Akcje serii D zostały objęte przez Desariba po cenie emisyjnej 1,40 zł (jeden zloty i czterdzieści groszy) za jedną akcję serii D.

Desariba, poprzez spółkę HK Holding k.s. z siedzibą w Čadca, Słowacja, jest spółką pośrednio zależną od Pana Henryka Kani, a objęcie akcji serii D zostało dokonane w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 21 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Spółką i Panem Henrykiem Kania ( o której mowa w raporcie bieżącym numer 25/2011 z dnia 21 listopada 2011 r.)

Akcje serii D objęte przez Desariba uprawniają do 28.580.712 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 65,95 % kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Do chwili objęcia akcji serii D, o których mowa w niniejszym raporcie, Desariba nie posiadała jakichkolwiek akcji Spółki. Tym samym na chwilę obecną posiada łącznie 28.580.712 akcji Spółki, reprezentujących 65,95 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 28.580.712 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 65,95 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W zawiadomieniu przekazanym w dniu 16 lutego 2012 r. w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) Desariba wskazała zamiar dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.
Paweł Sobków - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »