Reklama

KREC (KRC): Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego i wydanie akcji serii G w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A (II transza).

Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 31/2012 z dnia 29 października 2012 roku Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w ramach realizowanego w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu, zgodnie z uchwałą nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji Warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zmienionej następnie w dniu 29 kwietnia 2014 roku uchwałą nr 16/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie do dnia 19 maja 2014 roku tj. w terminie zastrzeżonym w Regulaminie wykonania w/w programu motywacyjnego, wszystkie 2 (dwie) osoby, które objęły warranty subskrypcyjne serii A (II transzy) wykonały w całości przysługujące im z tych warrantów prawo objęcia akcji serii G.

Reklama

W terminie do dnia 19 maja 2014 roku tj. w terminie zastrzeżonym zgodnie z Regulaminem wykonania w/w programu motywacyjnego, uprawnieni z w/w warrantów złożyli na formularzach przygotowanych przez Spółkę oświadczenia o wykonaniu przysługującego im prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G. Co więcej zgodnie z postanowieniami w/w uchwały i Regulaminu wykonania w/w programu motywacyjnego uprawnieni z Warrantów opłacili we wskazanym terminie w całości obejmowane przez nich akcje serii G.

Łącznie objętych zostało zatem 333.000 (trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej 33.300 zł (trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych). Wydane obecnie tj. po pierwszym roku trwania programu motywacyjnego akcje serii G stanowią 2,03 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje serii G zostały skutecznie objęte przez wszystkich uprawnionych z Warrantów i opłacone w całości. W związku z powyższym w dniu 19 maja 2014 roku stosownie do postanowień art. 451 kodeksu spółek handlowych Zarząd wydał akcje serii G wszystkim w/w uprawnionym. Akcje zostały wydane w postaci papierowych odcinków zbiorowych.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd złoży do sądu rejestrowego:

a) wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego oraz

b) wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji,

wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Stosownie do postanowień w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje serii G będą również przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany. Spółka na bieżąco informować będzie o dalszych czynnościach podejmowanych w tym zakresie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-19Adam KrynickiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »