Reklama

ODLEWNIE (ODL): objęcie przez Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2010 roku Fortis Bank Polska S.A. poinformował Spółkę, że w związku z otrzymaną w dniu 27 maja 2010 roku informacją o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych z dnia 18 maja 2010 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego w dniu 04 maja 2010 roku przez Spółkę ODLEWNIE POLSKIE S.A. z siedzibą w Starachowicach z wierzycielami, mocą przedmiotowego układu w drodze konwersji wierzytelności w kwocie 5.858.688 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych na akcje Spółki w trybie określonym w art. 294 ust. 3 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, objął 1.952.896 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii G Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A., stanowiących ok. 9,45% kapitału zakładowego Spółki po konwersji wierzytelności i uprawniających do wykonywania 1.952.896 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 9,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z konwersji wierzytelności na akcje serii G mocą układu, nie zostało do chwili obecnej zarejestrowane.

W celu zabezpieczenia wykonania układu w rozumieniu art. 284 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, w dniu 29.04.2010 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Spółką, bankami obejmującymi akcje Spółki mocą układu, tj.: Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach i Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Banki") oraz OP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach (dotychczasowym głównym akcjonariuszem Spółki), dotyczące m. in. zgodnego głosowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łączna ilość akcji Banków i OP Invest Sp. z o.o. (stron porozumienia) przed zawarciem układu wynosiła 5.425.246 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, co stanowiło 43,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. i dawało tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, a po zawarciu układu łączna ilość akcji stron porozumienia wynosi 13.574.128 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 65,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed zawarciem układu Fortis Bank Polska S.A. nie był właścicielem akcji ODLEWNI POLSKICH S.A. Akcji Spółki nie posiada też żaden podmiot zależny od Fortis Bank Polska S.A.

Fortis Bank Polska S.A. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów ODLEWNI POLSKICH S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.
Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu
Leszek Walczyk - Wiceprezes Zarządu
Ryszard Pisarski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »