Reklama

KRUK (KRU): Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej SECAPITAL S.Ă .r.l. (Luksemburg)

Raport bieżący nr 50/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 20 września 2011 roku w spółce zależnej Emitenta o nazwie SECAPITAL S.Ă .r.l. z siedzibą w Luksemburgu na podstawie Uchwały z dnia 20 września 2011 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 308 826 000zł (słownie: trzysta osiem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) do kwoty 359 371 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) poprzez utworzenie 50 545 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) nowych udziałów Kategorii A o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 50 545 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), które to udziały zostały w całości objęte przez Emitenta.

Udział nowo objętych udziałów w kapitale zakładowym SECAPITAL S.Ă .r.l. wynosi 14,1%. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta udziałów w SECAPITAL S.Ă .r.l. objętych przez KRUK S.A. wynosi 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) każdy.

W związku z podwyższeniem kapitału Emitent posiada 359 371 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 359 371 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki własne Emitenta pochodzące z emisji obligacji.

Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskanie przez Spółkę zależną Emitenta SECAPITAL S.Ă .r.l. z siedzibą w Luksemburgu zostaną wykorzystane na zakup certyfikatów inwestycyjnych.

Posiadane przez Emitenta udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Jedyne powiązania osobowe Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.Ă .r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nabytych udziałów, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Piotr Krupa - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | W.E.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »