Reklama

KRUK (KRU): Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej SECAPITAL S.Ă .r.l.

Raport bieżący nr 78/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 13 grudnia 2011 roku w spółce zależnej Emitenta o nazwie SECAPITAL S.Ă .r.l. z siedzibą w Luksemburgu na podstawie Uchwały nr 2404/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 383 916 000zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) do kwoty 427 734 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) poprzez utworzenie 43 818 (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemnaście) nowych udziałów Kategorii A o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 43 818 000 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych), które to udziały zostały w całości objęte przez Emitenta.

Udział nowo objętych udziałów w kapitale zakładowym SECAPITAL S.Ă .r.l. wynosi 10,2%. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta udziałów w SECAPITAL S.Ă .r.l. objętych przez KRUK S.A. wynosi 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) każdy.

W związku z podwyższeniem kapitału Emitent posiada 427 734 (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 427 734 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych). Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki pochodzące z kredytu bankowego oraz z emisji obligacji.

Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskane przez Spółkę zależną Emitenta SECAPITAL S.Ă .r.l. z siedzibą w Luksemburgu zostaną w części wykorzystane na zakup certyfikatów inwestycyjnych oraz w części na zakup pakietów wierzytelności.

Posiadane przez Emitenta udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Jedyne powiązania osobowe Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.Ă .r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania objętych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Piotr Krupa - Prezes Zarządu
Rafał Janiak - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »