Reklama

KANIA (KAN): Objęcie warrantów subskrypcyjnych oraz akcji Spółki.

Raport bieżący nr 39/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. (dawniej IZNS Iława S.A. - dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje o tym, że w dniu 27 lipca 2012 r. zostały przyjęte złożone przez Spółkę w tym samym dniu oferty objęcia łącznie 39.829.440 warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki (opublikowanej w raporcie bieżącym numer 11/2012 z dnia 6 marca 2012 r.).

W wyniku przyjęcia tych ofert:

- Desariba Consulting Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru ("Desariba") nabyła 36.073.938 warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających łącznie do objęcia 36.073.938 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

- Inni inwestorzy nabyli 3.755.502 warranty subskrypcyjne serii B, uprawniające do objęcia 3.755.502 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

Objęcie warrantów nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii E za cenę emisyjną 1,40 zł (jeden złoty i czterdzieści groszy).

Następnie, także w dniu 27 lipca 2012 r., w wykonaniu uprawnień przysługujących posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę:

- Desariba objęła 36.073.938 (trzydzieści sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji Spółki serii E, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

- pozostali posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B objęli 3.755.502 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwie) akcji Spółki serii E, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

Wszystkie akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej 1,40 zł (jeden zloty i czterdzieści groszy) za jedną akcję serii D.

W związku z objęciem akcji serii E, o którym mowa w niniejszym raporcie i wydaniem dokumentów tych akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W związku z tym kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.259.169 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 125.183.380 (sto dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji.

39.829.440 akcji wyemitowanych w ramach wyżej wskazanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uprawnia do 39.829.440 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentuje 31,82% kapitału zakładowego Spółki.

Desariba, poprzez spółkę HK Holding k.s. z siedzibą w Čadca, Słowacja, jest spółką pośrednio zależną od Pana Henryka Kani (Prezesa Zarządu Spółki), a objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz objęcie w wykonaniu praw z tych warrantów przysługujących akcji serii E zostało dokonane w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 21 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Spółką i Panem Henrykiem Kania (o której mowa w raporcie bieżącym numer 25/2011 z dnia 21 listopada 2011 r.).
Henryk Kania - Prezes Zarządu
Paweł Sobków - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | objęcia | Henryk | Emitent | akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »