Reklama

ACAUTOGAZ (ACG): Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B i objęcie akcji serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 8/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku informuje, że:

1. w wykonaniu Uchwały Rady Nadzorczej AC S.A. nr 17/02/12 z dnia 29.02.2012 r. podjętej na mocy Uchwały nr 2/12/05/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A. z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmienionej Uchwałą nr 6/29/11/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AC S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmiany tej Uchwały, dnia 29.02.2012 r. zaoferował Osobom Uprawnionym dla Transzy 2011:

126.750 (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii B po cenie emisyjnej 3,375 zł za 1 akcję tj. za łączną cenę 427.781,25 zł.

Wszystkie Osoby Uprawnione dnia 01.03.2012 r. przyjęły ofertę i objęły nieodpłatnie wszystkie zaoferowane im warranty w łącznej liczbie 126.750.

2. dnia 01.03.2012 r. wszystkie osoby uprawnione, realizując uprawnienie przysługujące im z posiadanych 126.750 warrantów subskrypcyjnych serii B, złożyły formularze objęcia akcji serii B, w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym AC S.A. Zarząd przydzielił 126.750 akcji z serii B w zamian za warranty subskrypcyjne i złożył dyspozycję przekazania akcji serii B na rachunki uprawnionych podmiotów. W wyniku tego doszło do objęcia 126.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00128001 do 00254750, o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 31.687,50 zł.

3. dnia 01.03.2012 r. w wyniku objęcia przez Osoby Uprawnione wszystkich, tj. 126.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 00128001 do 00254750, o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 31.687,50 zł, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło częściowo do skutku oraz że aktualna wysokość kapitału zakładowego AC S.A. wynosi 2.363.287,50 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 253.150 (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda. Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Wszystkie 126.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00128001 do 00254750 będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Katarzyna Rutkowska - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Emitent | objęcia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »