Reklama

CNT (CNT): Obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych "Energopol - Południe" S.A. - raport 55

Raport bieżący nr 55/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

"Energopol - Południe" S.A.("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 20 września 2012 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z którym Sąd zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Emitenta.

Po wydaniu przez sąd rejestrowy w dniu 13 września 2012 roku postanowienia w sprawie zmiany wysokości kapitału zakładowego "Energopol - Południe" S.A. kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.360.000 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A - bez zmian, 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BI - bez zmian, 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII - bez zmian, 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C - bez zmian, 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D - bez zmian, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E - bez zmian, 6.870.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F - obniżenie o 2.010.000 akcji w stosunku do stanu poprzedniego. Wartość nominalna w/w akcji Spółki wynosi 4,00 złote każda akcja.

Reklama

Stosownie do treści art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego nastąpiło umorzenie 2.010.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 8.040.000 zł (osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych) ("Akcje Własne").

Umorzonym akcjom w liczbie 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy akcji) odpowiadało 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jednakże stosownie do treści art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, w tym prawa głosu.

Umorzenie nastąpiło w trybie umorzenia dobrowolnego, za zgodą akcjonariuszy, którzy zbyli akcje w ramach realizowanego przez Emitenta w 2011 roku Programu Skupu Akcji Własnych ("Skup") oraz zbyli akcje w odpowiedzi na Wezwanie "Energopol - Południe" S.A. ogłoszone w dniu 10 listopada 2011r. do zapisywania się na sprzedaż akcji "Energopol - Południe" S.A. ("Wezwanie").

Akcjonariusze akcji umorzonych otrzymali łącznie 18.549.089,87 złotych tytułem wynagrodzenia za akcje (wartość wynagrodzenia obejmuje łącznie wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez akcjonariuszy zarówno w ramach Skupu jak i Wezwania).

Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego i umorzeniu akcji Spółki ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 9.090.000 głosów (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy głosów) i odpowiada 9.090.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: par. 5 ust.1 pkt 9 i 12 w zw. z § 15 i § 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »