Reklama

ALTA (AAT): Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 30/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd”) w dniu 16 listopada 2020 r. wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki ("Uchwała WZ”) w związku z uchwałami nr: (i) 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, (ii) 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji Spółki, (iii) 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.

Reklama

Na podstawie Uchwały WZ dokonano zmiany: art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 3, art. 15 ust. 6 Statutu Spółki, uchylono: art. 5 ust. 6 Statutu Spółki oraz dodano: art. 15 ust. 9 Statutu Spółki. Treść zmienionych postanowień Statutu, Zarząd przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd wskazuje, że z dniem 16 listopada 2020 r. nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 15.230.345 zł (piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych), do kwoty 15.130.345 zł (piętnaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych), w drodze umorzenia 100.000 (stu tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi zatem: 15.130.345 zł (piętnaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych), a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

a) 1.607.567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych, wyemitowanych w serii A założycielskiej, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00021,

b) 13.504.778 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013,

c) 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013.

Wartość nominalna jednej akcji Spółki pozostaje bez zmian i wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 21.560.613. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda Akcja serii A daje prawo do 5 (pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu, natomiast Akcje serii B i Akcje serii G nie są uprzywilejowane i dają prawo do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu.

Na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r., umorzeniu uległo 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych), zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013, które Spółka nabyła w ramach realizowanego przez nią skupu akcji własnych w celu umorzenia ("Akcje Umorzone”). Akcjom Umorzonym odpowiadało 100.000 (sto tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. przyjęty został tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie Uchwały WZ. Tekst jednolity Statutu Spółki, Zarząd przekazuje w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały WZ

- Załącznik nr 2 – Tekst jednolity Statutu Spółki


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-17Robert Jacek MoritzPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »