Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Obroty na wartość umowy znaczącej

Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent”) informuje, iż łączna wartość obrotów handlowych pomiędzy Grupą Kapitałową Grupa Azoty S.A. a Grupą Pfleiderer z siedzibą w Niemczech w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 1,06 mld zł netto.

Reklama

Powyższa wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania sumy obrotów za wartość znaczącą.

Umową o najwyższej wartości jest umowa na dostawę mocznika granulowanego 46% i krystalicznego (dalej: ”Umowa”) zawarta w dniu 9 stycznia 2014 roku pomiędzy spółką zależną Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (dalej: "Sprzedający”) a spółką należącą do Grupy Pfleiderer - Silekol Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (dalej: "Odbiorca”).

Przedmiotowa Umowa ma charakter długoletni i strategiczny i została zawarta na okres 5 lat, od 2014 roku do 2018 roku według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.

Strony Umowy uznały Sprzedającego za koordynatora w zakresie ilości, terminów i realizacji dostaw wynikających z Umowy oraz umowy uzupełniającej zawartej w dniu 9 stycznia 2014 roku pomiędzy Odbiorcą a spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. (dalej: "GA Puławy”) obejmującej uzupełniające dostawy mocznika do Odbiorcy. Zgodnie z Umową Sprzedający przyjął odpowiedzialność za działania i zaniechania GA Puławy wynikające z w/w umowy uzupełniającej dotyczące ilości i terminowości dostaw.

Szacunkowa wartość Umowy w okresie jego obowiązywania wynosi około 694,2 mln złotych netto i jest to najwyższa wartość spośród umów/aneksów podpisanych pomiędzy Emitentem i spółkami z Grupy Kapitałowej Emitenta a Grupą Pfleiderer w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Warunki zawartej Umowy przewidują naliczenie kar umownych w przypadku wstrzymania (braku) dostawy towaru przez Sprzedającego lub GA Puławy lub wstrzymania odbioru towaru przez Odbiorcę. Łącznie naliczone kary umowne nie mogą przekroczyć 25% wartości towaru, co do którego nastąpiło wstrzymanie dostaw lub wstrzymanie odbioru w stosunku do złożonego zamówienia i harmonogramu.

Niezależnie od możliwości domagania się zapłaty kary umownej stronom Umowy przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez jedną ze stron istotnego zobowiązania wynikającego z Umowy, po bezskutecznym upływie 30 dni od wezwania tej Strony do należytego wykonania zobowiązania zgodnie z postanowieniami Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-09Paweł JarczewskiPrezes Zarządu
2014-01-09Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Grupa Azoty

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »