JSW (JSW): Obroty na wartość umowy znaczącej z Grupą Kapitałową ArcelorMittal Poland S.A. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż łączna wartość obrotów pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej JSW a spółkami Grupy Kapitałowej ArcelorMittal Poland S.A. w okresie od 04.07.2011 r. do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 627.783.479,33 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 33/100).

Reklama

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jednocześnie informuje, iż szacunkowa wartość aktualnie obowiązujących umów pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej JSW a spółkami Grupy Kapitałowej ArcelorMittal Poland S.A. od dnia publikacji niniejszego raportu do końca ich obowiązywania wynosi 1.501.049.629,25 zł (słownie: jeden miliard pięćset jeden milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 25/100).

Umową o największej wartości jest Umowa podpisana w dniu 14.02.2011 roku pomiędzy Jastrzębską spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój, a ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach na dostawy węgla koksującego ("Umowa").

Istotne warunki umowy: warunki cenowe uzgadniane są kwartalnie.

Umowa obowiązuje od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Walutą rozliczania umowy jest PLN.

Szacowana wartość netto Umowy do końca jej obowiązywania wynosi 449.970.000,00 zł.

Umowa zawiera zapisy o karach umownych płatnych na rzecz JSW S.A. z tytułu odsprzedania przez ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach węgla innym podmiotom w wysokości 25% wartości brutto zbytego węgla. Umowa nie reguluje uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość ww. kary.

Ponadto umowa zawiera obustronne zapisy o sankcjach, w przypadku niewykonania zobowiązań umownych przez którąkolwiek ze stron umowy, w wysokości 10% wartości brutto nie dostarczonego/nie odebranego towaru. W przypadku gdy strony umowy poniosą szkodę przewyższającą należną karę umowną, mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Obroty Grupy Kapitałowej JSW w okresie od 04.07.2011 r. do dnia publikacji niniejszego raportu

z Grupą Kapitałową ArcelorMittal Poland S.A. przekroczyły 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)
Marek Wadowski - Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ArcelorMittal | Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »