BOGDANKA (LWB): Obroty na wartość umowy znaczącej z „Korporacją Gwarecką” S.A. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LW "Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka”, "Zamawiający”) informuje, iż maksymalna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką a Korporacją Gwarecką S.A. z siedzibą w Bogdance ("Korporacja", "Wykonawca”) w okresie ostatnich 12 miesięcy (łącznie z umową opisaną poniżej) może wynieść 345,2 mln zł netto i tym samym przekroczy wartość 10 % kapitałów własnych Spółki.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 25 listopada 2013 roku ("Umowa”) pomiędzy LW "Bogdanka” S.A. a Korporacją, której przedmiotem jest wykonywanie robót w Spółce, związanych z produkcją, wydobyciem, przeróbką mechaniczną, kontrolą jakości i spedycją węgla kamiennego, prowadzeniem robót przygotowawczych, prac konserwacyjno − remontowych oraz innych prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania robót określonych powyżej w Lubelskim Węglu "Bogdanka” S.A. (łącznie z polem Stefanów) w soboty, niedziele i święta będące dniami ustawowo wolnymi od pracy w okresie 12 miesięcy od 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r.

Maksymalna wartość umowy wynosi ok. 218,3 mln zł netto i zależeć będzie od zakresu zleconych i wykonanych usług.

W umowie przewidziano następujące kary umowne:

1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie uzyska on w którymkolwiek miesięcznym okresie rozliczeniowym minimalnego miesięcznego postępu ścian, określonego w Umowie, wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o 20 tys. zł za każdy brakujący 1 mb postępu ściany do osiągnięcia minimalnego miesięcznego postępu ścian. Miesięczny postęp ścian będzie określany w miesięcznym protokole rozliczenia postępów ścian.

2. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykona on minimalnego miesięcznego postępu robót przygotowawczych, w którymkolwiek miesięcznym okresie rozliczeniowym, wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o kwotę równą iloczynowi kwoty 5 tys. zł i ilości metrów bieżących, brakujących do osiągnięcia minimalnego miesięcznego postępu robót przygotowawczych.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, innych usług niż wymienione w pkt. 1 i 2, wówczas dla Wykonawcy przysługiwać będzie zmniejszone wynagrodzenie o równowartość 200 % wartości netto wg stawek określonych w umowie ilości roboczodniówek oszacowanych przez przedstawicieli obu stron, niezbędnych do należytego wykonania nie zrealizowanej części zadania. Wartość niewykonanego bądź nienależycie wykonanego zakresu robót i wynikające z tego tytułu zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie określana przez przedstawicieli stron Umowy w Protokole rozliczenia niewykonanych części zadań i rozliczane będzie wraz z rozliczeniem wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu przepracowanych roboczodniówek na podstawie protokołów, za dzień, w którym zlecane Wykonawcy zadania przez Zamawiającego nie zostały wykonane w całości.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10 % maksymalnej łącznej wartości umowy.

5. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar umownych.

W Umowie nie zastrzeżono warunku ani terminu.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt. 3 RMF GPW


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-25Zbigniew StopaPrezes Zarządu
2013-11-25Krzysztof SzlagaCzłonek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »