Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Obroty z PGNiG S.A. na wartość umowy znaczącej - raport 26

Raport bieżący nr 26/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż łączna wartość obrotów handlowych Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z Grupą Kapitałową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) w okresie od 08.02.2011 roku do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 168,8 mln zł netto.

Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium do uznania sumy obrotów za wartość znaczącą.

Reklama

Fakturą o najwyższej wartości netto była faktura za dostawę gazu wysokometanowego na potrzeby technologiczne z dnia 30.04.2011 roku na kwotę 36.625.011,57 zł.

Faktura wynika z umowy zawartej pomiędzy ZAK S.A. (dalej: Kupujący), spółką zależną Emitenta, a PGNiG S.A. (dalej: Sprzedający) z dnia 14 stycznia 1999 roku na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego jako surowca na potrzeby przedsiębiorstwa, zawartej na czas nieokreślony, ustalającej warunki techniczne dostaw i szczegóły odbioru paliwa gazowego.

Umowa określa w okresie ograniczenia dostaw minimalną ilość paliwa gazowego wykluczającą możliwość uszkodzenia obiektów technologicznych Sprzedającego, a także warunki ograniczenia i wstrzymania dostaw.

W przypadku gdy odebrana ilość gazu jest większa niż określona w umowie, Sprzedajacy nalicza opłatę dodatkową. W sytuacji, gdy odbierana ilość gazu jest niższa niż ilość dostarczona, Sprzedający nalicza opłatę dodatkową za nieodebrane ilości gazu.

W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego paliwa gazowego niezgodnego z jakością, która uniemożliwi wykorzystanie gazu na potrzeby Kupującego, Kupujący ma prawo odmowy przyjęcia tej dostawy. W przypadku niedostarczenia określonej w umowie ilości gazu Sprzedający zobowiązany jest udzielić Kupującemu bonifikaty i rekompensat w pobieranych opłatach. Nieterminowe regulowanie wpłat powoduje naliczenie za każdy dzień zwłoki odsetek ustawowych.

Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron, poprzedzoną uzasadnionym wnioskiem przekazanym co najmniej 1 rok przed proponowanym terminem rozwiązania, w drodze trzyletniego wypowiedzenia każdej ze stron, w przypadku zaistnienia siły wyższej przez okres kolejnych 9 miesięcy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron.

Warunki zawartej umowy nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu
Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »