Reklama

ROPCZYCE (RPC): Ocena sytuacji spółki w 2012 roku

Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki za 2012 r. i podjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Reklama

Rada Nadzorcza podjęła uchwały, w których pozytywnie ocenia sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki ZM "ROPCZYCE” S.A. za 2012 rok, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. Swoją ocenę, Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki, systematycznego przeglądu kluczowych spraw dotyczących Spółki oraz informacji Zarządu i prowadzonych z Członkami Zarządu dyskusji na posiedzeniach Rady. Podstawę do sformułowania niniejszej opinii stanowi również opinia i raport biegłego rewidenta – audytora Spółki, dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przyjętą i realizowaną przez Zarząd Spółki strategię dywersyfikacji segmentowej i geograficznej sprzedaży, która w efekcie przyniosła wzrost ilości i wartości sprzedanych produktów, ochronę rynków spółki, a także skuteczną neutralizację niekorzystnych zjawisk takich jak wahania koniunktury gospodarczej i systematyczny wzrost konkurencji na rynku krajowym. Na podkreślenie zasługuje fakt, przekroczenia 50% udziału w strukturze sprzedaży, produktów oferowanych na rynki eksportowe, zarówno w układzie ilościowym jak i wartościowym. Jest to także efekt polityki Zarządu w kierunku rozwoju innowacyjnych technologii umożliwiających oferowanie wysokiej jakości produktów, konkurencyjnych na rynkach światowych. ZM "ROPCZYCE” S.A. to obecnie Spółka sprzedająca swoje produkty na niemal wszystkich kontynentach do ponad 40 krajów świata.

Efektem dywersyfikacji segmentowej jest stabilizacja poziomu sprzedaży dla hutnictwa żelaza i stali z opcją utrzymania kontroli tego rynku z jednoczesnym wzrostem sprzedaży w pozostałych segmentach rynku, głównie hutnictwa metali nieżelaznych. Dzięki tym działaniom następuje systematyczne zmniejszenie się wrażliwości sprzedaży, uniezależnienie jej od wahań koniunktury gospodarczej w hutnictwie żelaza i stali w tym, w szczególnie wrażliwym, hutnictwie krajowym. Utrzymanie pozycji na krajowym rynku materiałów ogniotrwałych realizowane jest w oparciu o wspólną politykę z ZM Invest i oferowanie kompleksowej obsługi serwisowej, która coraz częściej zastępuje bezpośrednią sprzedaż wyrobów.

W ocenie zjawisk finansowych roku 2012, na podkreślenie zasługuje istotny wzrost rentowności podstawowej działalności operacyjnej Spółki, który świadczy o dużej elastyczności w dostosowaniu się Spółki do dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym. Świadczy o tym również stabilny, w obliczu niekorzystnej koniunktury, poziom wyniku finansowego netto Spółki.

W opinii Rady Nadzorczej, wzrost poziomu sprzedaży, zwłaszcza eksportowej, oraz zwiększenie rentowności core businessu Spółki, osiągnięte w warunkach pogarszającej się koniunktury nie tylko w Polsce ale również na rynkach zewnętrznych, świadczą o słuszności przyjętej w 2010 roku strategii rozwoju, w której szczególny nacisk został położony na działalność produkcyjną i badawczo-rozwojową w zakresie biznesu związanego z produkcją wyrobów ogniotrwałych. Umożliwia to Spółce zachowanie dużej elastyczności w działaniu, w zmiennym otoczeniu gospodarczym, poprzez ciągłe doskonalenie portfela produktowego, w którym coraz większy udział mają wyroby o wysokim poziomie nowoczesności i innowacyjności. Stwarza to pozytywne perspektywy do dalszego rozwoju rynków eksportowych Spółki.

Rada Nadzorcza podkreśla również, że Spółka w rozwoju innowacyjnych produktów i technologii produkcji, wykorzystuje wsparcie finansowe w ramach funduszy Unii Europejskiej, mając na uwadze w swoich zamierzeniach inwestycyjnych realizację dalszych nowatorskich projektów rozwojowych. W 2012 roku przygotowano w tym zakresie kolejne projekty rozwojowe w zakresie technologii i bezpieczeństwa surowcowego Spółki.

Istotnym osiągnięciem Zarządu jest także umacnianie pozycji Spółki na perspektywicznym rynku rosyjskim, na którym zakończony został projekt inwestycyjny realizowany wspólnie z partnerem rosyjskim uruchomienia produkcji wyrobów ogniotrwałych na potrzeby tamtego rynku. Stwarza to korzystne perspektywy rozwoju tego rynku na kolejne lata.

W opinii Rady Nadzorczej bardzo znaczącym efektem realizowanej strategii marketingowej jest również rozwój sprzedaży na rynku amerykańskim, zwłaszcza dla przemysłu miedziowego oraz dobrze zapowiadająca się współpraca z partnerami na rynku indyjskim.

W swojej opinii Rada Nadzorcza pragnie podkreślić, że wielowymiarowe działania Zarządu dotyczyły również sfery gospodarowania zasobami Spółki i źródeł finansowania. Na uwagę szczególnie zasługuje zmniejszenie ogólnego zadłużenia Spółki oraz poprawa wskaźników płynności finansowej, która świadczy o bardzo dobrej kondycji Spółki. Zmiany w zakresie struktury źródeł finansowania działalności spółki umożliwiły zachowanie stabilności i trwałości źródeł finansowania bieżącej działalności.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd podejmował działania, które przyniosły Spółce i Grupie wymierne efekty, zarówno w sferze rynkowej jak też organizacyjnej i finansowej. Spółka wraz z Grupą Kapitałową posiadają obecnie potencjał organizacyjny i finansowy umożliwiający dalszy wzrost wartości generowanego biznesu oraz umacniania swojej pozycji na rynku, nawet w warunkach niestabilnej koniunktury gospodarczej.

Działania podejmowane przez Zarząd są gwarancją realizacji optymalnej strategii oraz dalszego rozwoju w przyszłości.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-19Józef SiwiecPrezes Zarządu
2013-03-19Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarząu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »