Reklama

ZPUE (PUE): Ocena sytuacji Spółki w roku 2012 - raport 7

Raport bieżący nr 7/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZPUE S.A we Włoszczowie (dalej "Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 1/03/2013 w sprawie oceny sytuacji Spółki w roku 2012, o treści następującej:

Rada Nadzorcza przygotowała swoją ocenę na podstawie przeglądu spraw Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. (dalej jako "Grupa”) oraz dyskusji z Zarządem ZPUE S.A. (dalej jako "Spółka”), prowadzonych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki z udziałem przedstawicieli Zarządu i na bieżąco.

Reklama

Podstawę do sformułowania niniejszej oceny stanowi również opinia i raport biegłego rewidenta, dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2012.

W ocenie Rady Nadzorczej aktualną sytuację Spółki należy uznać za w pełni stabilną, z wyraźnie zarysowaną tendencją do umacniania się czynników sprzyjających trendowi wzrostów ze sprzedaży.

Ugruntowana pozycja Spółki na krajowym rynku producentów urządzeń do przesyłu energii elektrycznej stanowi solidną podstawę dla działań nakierowanych na pozyskiwanie nowych rynków zbytu, w szczególności zagranicznych, przy jednoczesnym umacnianiu dotychczasowych rynków zbytu.

W ocenie Rady Nadzorczej obecna sytuacja Spółki i Grupy stanowi efekt konsekwentnie realizowanej przez Zarząd polityki, której założenia zakładają stałą rozbudowę potencjału produkcyjnego tak Spółki jak i całej Grupy, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznym. Rozbudowie zdolności produkcyjnych towarzyszą jednocześnie działania zmierzające do wprowadzenia do produkcji nowych wyrobów oraz udoskonalenia już produkowanych.

Dodatkowe wsparcie tym działaniom gwarantuje funkcjonująca w Spółce i Grupie polityka kadrowa zapewniająca wykwalifikowaną kadrę pracowników dla realizacji założonych celów.

Rada Nadzorcza przyjmuje fakt osiągnięcia przez Spółkę przychodów ze sprzedaży na poziomie 382.484 tys. zł., co stanowi wzrost o 6,7 % w porównaniu z przychodami za rok 2011, jako potwierdzenie przyjętej i realizowanej strategii działania przez Zarząd.

Rada Nadzorcza z satysfakcją odnotowała wzrost wyniku netto o 8,88 % w stosunku do poprzedniego roku. Rada Nadzorcza postrzega ten fakt, szczególnie mając na uwadze okres recesji gospodarczej w jakim został wypracowany, jako podstawę do twierdzenia, iż kolejne okresy przyniosą dalszy progres wyników Spółki w tym zakresie.

Wszystkie wskaźniki rentowności uległy poprawie dając możliwość dalszego rozwoju Spółki. Wskaźnik rentowności sprzedaży w roku 2012 wyniósł brutto 6,63%, natomiast netto 5,17%,

w porównaniu do wartości w roku 2011, odpowiednio: brutto 6,43%, netto 5,05%.

Suma bilansowa na koniec 2012 roku wyniosła 386,1 tys. zł., co stanowi wzrost o ponad 16,71% w porównaniu z końcem 2011 roku.

W porównaniu z poprzednim rokiem uległ zmniejszeniu wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz udział zobowiązań krótkoterminowych.

W oparciu o przeprowadzoną analizę sprawozdania finansowego za rok 2012 stwierdzić należy, iż wypracowany zysk oraz przychody ze sprzedaży, tak w roku sprawozdawczym jak i w latach wcześniejszych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów własnych, stanowią czynnik sprzyjający dalszemu rozwojowi Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, na szczególne podkreślenie zasługuje okoliczność kontynuowanego w roku 2012 procesu dalszej rozbudowy Grupy, dzięki któremu jej skład uległ rozszerzeniu o nowe podmioty, tj. ZPUE Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach, ZPUE Tools Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie i ZPUE Poles Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie.

Integracja spółek o profilu energetycznym wniosła do portfela produktowego także nowe rozwiązania – produkty, otwierając możliwość pozyskania nowych kontraktów, na rynku "pierwotnej dystrybucji” oraz rynkach przemysłowych. Zwiększenie potencjału grupy znalazło odzwierciedlenie także w możliwościach samodzielnej realizacji coraz bardziej zaawansowanych technologicznie zadań z zakresu usług, jak budowa obiektów elekto-energetycznych " pod klucz”.

W oparciu o przeprowadzoną analizę sprawozdania finansowego oraz bieżących czynności nadzorczych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Spółki jak i jej pracowników na rzecz dalszego rozwoju Spółki jak i całej Grupy. W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd podejmował działania, które przyniosły tak Spółce jak i całej Grupie Kapitałowej wymierne efekty w sferze rynkowej, organizacyjnej oraz finansowej. Potencjał organizacyjny i finansowy, jakim dysponuje obecnie Spółka, umożliwia dalszy wzrost wartości przedsiębiorstwa oraz umocnienia pozycji na rynku, nawet w warunkach złej koniunktury gospodarczej.

Zważywszy powyższe należy przyjąć, iż działania podejmowane przez Zarząd stanowią gwarancję dalszego rozwoju Spółki.

Mając na względzie analizę sytuacji finansowej Spółki oraz strukturę jej bilansu w kontekście realizacji najważniejszych celów na najbliższe lata, w tym dalszych działań rozwojowych, Rada Nadzorcza pozytywnie odnosi się do rekomendacji Zarządu Spółki w zakresie przeznaczenie 50% osiągniętego rocznego zysku netto za rok 2012 na poziomie skonsolidowanym, tj. kwoty 14.688.000,00 zł. (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom ZPUE S.A., co oznacza wypłatę 10,44 zł (słownie: dziesięć złotych czterdzieści cztery grosze) na każdą akcję zwykłą oraz wypłatę 11,16 zł (słownie: jedenaście złotych szesnaście groszy) na każdą akcję uprzywilejowaną.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-26Andrzej GrzybekPrezes Zarządu
2013-03-26Mariusz SynowiecCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »