Reklama

KOMPUTRON (KOM): Oddalenie wniosku o upadłość Emitenta i uznanie wnioskodawcy winnym złożenia wniosku w złej wierze - raport 43

Raport bieżący nr 43/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Komputronik SA zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Komputronik SA. Emitent informował o złożonym wniosku w raporcie bieżącym nr 22/2011. Sąd uznał Wielkosława Staniszewskiego za winnego złożenia wniosku o upadłość w złej wierze i zobowiązał go do złożenia, na własny koszt, oświadczenia o następującej treści :

"Wielkosław Staniszewski oświadcza, iż wniosek o ogłoszenie upadłości Komputronik SA z siedzibą w Poznaniu, został złożony przez Wielkosława Staniszewskiego w złej wierze"

Oświadczenie to winno zostać wydrukowane w poczytnym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w serwisie internetowym Gazety Giełdy Parkiet.

Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz Emitenta od Wielkosława Staniszewskiego kwotę 2 817 zł, w tym 1800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Zarząd jednocześnie informuje, że przeciwko Wielkosławowi Staniszewskiemu prowadzone są przez prokuraturę czynności przygotowawcze zmierzające do sformułowania aktu oskarżenia o naruszenie art. 311 kodeku karnego. Dodatkowo Zarząd informuje, że w oparciu o postanowienie sądu, o którym Emitent informuje w tym raporcie, zamierza wystąpić o zapłatę wysokiego odszkodowania za straty, które Emitent poniósł w związku ze złożeniem wniosku o upadłość w złej wierze.

Postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość Sąd uzasadnił między innymi w następujący sposób:

"(...)

Reasumując, skoro system prawny zgodnie z podstawową zasadą prawa cywilnego - zasada swobody umów przewiduje możliwości zawarcia umowy potrącenia i w konsekwencji umorzenia zobowiązań jako jeden ze sposobów wykonania zobowiązań i taką też umowę strony (Komputronik S i Clean & Carbon Energy SA - zbywca wierzytelności) w dniu 1 września 2010 roku zawarły, to umowa cesji wierzytelności zawarta po upływie 11 miesięcy musi budzić wątpliwości sądu co do istnienia wierzytelności w kwocie 1.500.000 zł. Dłużnik miał również prawo skorzystać z dyspozycji art. 513 par. 2 kc. W myśl art. 513 kc dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie (par.1)

(...)

Wielkosław Staniszewski bezpośrednio po nabyciu wierzytelności (umowa cesji 26.08 i 31.08.2011 roku) wezwał dłużnika do zapłaty kwoty 1.578.042 zł, a następnie pomimo uzyskania informacji o nieistnieniu wierzytelności na kwotę 1.500.000 zł z uwagi na zawarcie w dniu 1 września 2010 roku umowy potrącenia pomiędzy zbywcą wierzytelnością dłużnikiem i skorzystanie przez dłużnika z potrącenia ustawowego w trybie art. 513 par. 2kc co do kwoty 78.042 zł zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości, nie podejmując w ogóle próby wyjaśnienia zaistniałego sporu.

(...)

Zdaniem sądu wnioskodawca sformułował wniosek o ogłoszenie upadłości wyłącznie dla szykany tj. w celu wywarcia nacisku na dłużnika, o czym świadczy poinformowanie uczestników rynku kapitałowego o jego złożeniu pomimo kwestionowania wierzytelności. Wierzyciel nie skorzystał z przysługującej mu drogi sądowej w postępowaniu gospodarczym, a od razu złożył wniosek o ogłoszenie upadłości wiedząc, że Komputronik SA nie uznaje wierzytelności Clean & Carbon Energy SA (zbywcy) co według Sądu daje podstawy do twierdzenia, iż wierzyciel działał w złej wierze. In fine jeszcze raz podkreślić należy, że wierzyciel nie dostarczył sądowi żadnego materiału dowodowego, z którego by wynikała jakakolwiek bezsporna wierzytelność wnioskodawcy wobec Komputronik SA. Reasumując, sąd podobnie jak dłużnik stoi na stanowisku, że Wielkosław Staniszewski składając wniosek o ogłoszenie upadłości Komputronik SA działał w złej wierze.

W związku z powyższym, oraz ze względu na oczywisty fakt, iż informacja o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości w celu likwidacji majątku dłużnika Komputronik SA z siedzibą w Poznaniu mogła wywołać u podmiotów z nią współpracujących co najmniej zaniepokojenie co do kondycji ekonomicznej spółki, utraty zaufania kontrahentów w stosunku do dłużnika, czy też utraty renomy, sąd na podstawie art. 34 ust.1 puin - zobowiązał Wielkosława Staniszewskiego do złożenia oświadczenia usuwającego skutki wniesienia w złej wierze wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika (...) uznając je za wystarczające do usunięcia, tak u obecnych jak i przyszłych kontrahentów dłużnika, przekonania co do tego, że wniosek o ogłoszenie upadłości był zasadny."

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z oraz § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: upadłości | Komputronik SA | Komputronik SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »