Reklama

ARCHICOM (ARH): Odkup akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego

Raport bieżący nr 43/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. oraz Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 29 lutego 2016 roku, informuje, iż za pośrednictwem spółki zależnej planuje rozpocząć odkup akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

Reklama

Program Motywacyjny na lata 2016-2018 został przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 grudnia 2015 r. w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom S.A. oraz kluczowych menedżerów Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. ("Grupa Kapitałowa”), a następnie został zmieniony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2017 roku ("Program Motywacyjny”).

Celem programu motywacyjnego było stworzenie mechanizmów motywujących członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i Grupy do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki poprzez realizację określonych wskaźników, a także przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, obowiązujących w Grupie Kapitałowej procedur oraz realizacji misji Grupy Kapitałowej. Programem Motywacyjnym zostaną objęte lata obrotowe Spółki 2016, 2017 i 2018, które oceniane będą niezależnie.

Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowi menedżerowie Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. Z udziału w Programie Motywacyjnym wyłączone są osoby posiadające na dzień przyjęcia programu bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% akcji Spółki.

Po upływie każdego roku obrotowego objętego Programem Motywacyjnym, Rada Nadzorcza Spółki określa listę beneficjentów wraz z liczbą akcji przyznanych każdej z osób, które przystąpiły do Programu Motywacyjnego na podstawie:

1) listy Osób Uprawnionych spośród członków Zarządu Spółki,

2) listy Osób Uprawnionych spośród kluczowych menedżerów Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki nie będących członkami Zarządu Spółki,

3) wyników osiągniętych w tym roku obrotowym (osiągnięcie wskaźników, o których mowa w pkt IV Programu Motywacyjnego),

4) realizacji indywidualnych celów, jeśli takie zostały postawione poszczególnym Osobom Uprawnionym.

Wskaźnikami, od których realizacji uzależnione jest przyznanie Osobom Uprawnionym akcji w ramach Programu Motywacyjnego, są:

1) liczba mieszkań wprowadzonych do oferty przez podmioty Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym, gdzie przez mieszkania wprowadzone do oferty rozumie się mieszkania, na które można zawierać umowy deweloperskie; -

2) liczba sprzedanych mieszkań netto (z uwzględnieniem rezygnacji) przez podmioty Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym, gdzie przez mieszkania sprzedane rozumie się mieszkania, na które została zawarta umowa deweloperska lub rezerwacyjna;

3) wysokość osiągniętego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) wykazana w zbadanym przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy;

4) realizacja przez Osobę Uprawnioną indywidualnych celów (warunków) określonych dla niej przez Radę Nadzorczą Spółki (dla Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Spółki) albo przez Zarząd Spółki (dla pozostałych Osób Uprawnionych).

Maksymalna liczba akcji przeznaczona na Program Motywacyjny to 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji, w tym:

1) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji za rok obrotowy 2016,

2) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji za rok obrotowy 2017,

3) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji za rok obrotowy 2018.

Maksymalna liczba akcji przysługująca osobą objętym Programem Motywacyjnym to 84.000 akcji. W związku z powyższym, wskazany wyżej limit maksymalny na rok 2016 nie zostanie w pełni wykorzystany.

Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na odkup akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego w latach 2016-2018 wynosi 5 mln zł.

Stosownie do treści Uchwały nr 5/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2016 (o której mowa w raporcie bieżącym nr 38/2017), łączna cena nabycia akcji własnych na wskazany wyżej cel, powiększona o koszty nabycia akcji, nie może przekroczyć kwoty w wysokości 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych. Jednocześnie akcje własne będą nabywane ze środków z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego zgodnie z uchwałą nr 6/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2017 r. (o której mowa w raporcie bieżącym nr 38/2017), przy czym nabycie akcji własnych za kwotę przekraczającą 496.000 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych może nastąpić dopiero po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku za rok 2017.

Prawo do nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego za dany rok obrotowy powstaje z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za ten rok obrotowy.

Okres, na który udzielono zezwolenia dla odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego za lata obrotowe 2016-2018 został określony w poniższy sposób.

Spółka lub podmiot, któremu Spółka zleciła nabycie akcji Spółki, zaoferuje Osobom Uprawnionym nabycie akcji w terminie do 14 miesięcy od dnia powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wykupu akcji własnych w celu zaoferowania ich Osobom Uprawnionym za dany rok obrotowy w przypadku Programu Motywacyjnego za 2016 rok oraz w terminie do 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wykupu akcji własnych w celu zaoferowania ich Osobom Uprawnionym za dany rok obrotowy w przypadku Programu za rok 2017 i 2018. Oferta nabycia może zostać złożona na całość lub część pakietu akcji przyznanych Osobom Uprawnionym. W wyżej wymienionych terminach Spółka zobowiązana jest do zaoferowania całości pakietu akcji przyznanych Osobom Uprawnionym. Prawo do nabycia akcji nie jest zbywalne i nie może stanowić przedmiotu obrotu ani zamiany na roszczenie finansowe wobec Spółki lub innego podmiotu z Grupy Kapitałowej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-08 Dorota Jarodzka-ŚródkaPrezes

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »