Reklama

GANT (GNT): Odpowiedź do KNF w sprawie artykułu dot. reprezentacji Emitenta - raport 12

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, iż w dniu 18.03.2015 r. w odpowiedzi na pismo Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące artykułu Pana Emila Góreckiego, zatytułowanego: Sąd wskazuje, kto jest prezesem Ganta, opublikowanego w dniu 04.02.2015 r. na stronie internetowej portalu Puls Biznesu, Zarząd Emitenta w dniu 30.03.2015 r. przekazał KNF, co następuje W treści ww. artykułu podane zostały nieprawdziwe informacje, nieznajdujące potwierdzenia w rzeczywistości. Jak bowiem wskazał autor tego artykułu, powołując się na postanowienie Sądu z dnia 23.01.2015 r., Wrocławski Sąd Okręgowy odrzucił wniosek Danuty Antkowiak o stwierdzenie nieważności uchwał, które zapadły na jednym z walnych zgromadzeń akcjonariuszy Gant Development. Tymczasem ww. postanowieniem z dnia 23.01.2015 r. (sygn. akt X GC 546 14) Sąd Okręgowy we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, odrzucił wniesione w dniu 05.12.2014 r. zażalenie na postanowienie tegoż Sądu z dnia 03.12.2014 r. o uchyleniu zabezpieczenia (udzielonego uprzednio przez ten Sąd w dniu 26.09.2014 r.), jako wniesione przez osobę nieuprawnioną. Tym samym przedmiotem ww. postanowienia Sądu z dnia 23.01.2015 r. nie było, jak niesłusznie wskazano w treści ww. artykułu, odrzucenie wniosku o stwierdzenie nieważności uchwał. Postanowienie Sądu z dnia 23.01.2015 r. zostało wydane w sprawie z powództwa Pani Danuty Antkowiak akcjonariusza Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 10.09.2014 r. o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.08.2014 r. w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Postępowanie to, na dzień sporządzania niniejszego pisma, nie zostało zakończone żadnym orzeczeniem. Nieprawdziwa i wprowadzająca w błąd jest zatem zawarta w ww. artykule informacja o rzekomym odrzuceniu wniosku o stwierdzenie nieważności uchwał, bowiem uchwała została zaskarżona w drodze powództwa, którego ewentualne uwzględnienie bądź oddalenie przez Sąd może nastąpić wyłącznie w wydanym przez niego wyroku (nie zaś w postanowieniu o odrzuceniu wniosku). Co również istotne, o ile zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 03.12.2014 r. o uchyleniu zabezpieczenia, wniesione w dniu 05.12.2014 r. przez Spółkę (w imieniu której działał Prezes jej Zarządu, Pan Marcin Kamiński), zostało przez Sąd odrzucone postanowieniem z dnia 23.01.2015 r., o tyle kolejne zażalenie, wniesione w dniu 23.12.2014 r. przez Panią Danutę Antkowiak na to samo postanowienie Sądu z dnia 03.12.2014 r. o uchyleniu zabezpieczenia, nie zostało jeszcze rozpoznane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, I Wydział Cywilny. Oznacza to, że postanowienie Sądu z dnia 03.12.2014 r. o uchyleniu zabezpieczenia nie jest na chwilę obecną prawomocne. Z powyższych przyczyn Spółka nie przekazała do publicznej wiadomości informacji o ww. postanowieniu Sądu z dnia 23.01.2015 r. Publikacja stosownego komunikatu w tym zakresie byłaby bowiem bezcelowa, jako że przedmiotowe postanowienie jest jedynie incydentalnym rozstrzygnięciem Sądu wydanym w postępowaniu, które nadal się toczy. Zostało ono bowiem wydane w postępowaniu zabezpieczającym, zainicjowanym niejako w ramach głównego postępowania sądowego. Ponadto, jak zostało wyżej wskazane, w sprawie tej zostało również wniesione kolejne zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 03.12.2014 r. o uchyleniu zabezpieczenia (złożone w dniu 23.12.2014 r. przez Panią Danutę Antkowiak), tożsame do zażalenia z dnia 05.12.2014 r. odrzuconego przez Sąd postanowieniem z dnia 23.01.2015 r., i do dnia dzisiejszego nie zostało ono przez Sąd rozstrzygnięte. To właśnie z tej przyczyny (tj. z uwagi na wniesienie kolejnego zażalenia na to samo postanowienie Sądu o uchyleniu zabezpieczenia) oraz ze względów ekonomiki procesowej Spółka nie zaskarżyła postanowienia Sądu z dnia 23.01.2015 r. o odrzuceniu zażalenia, jakie zostało pierwotnie wniesione przez Spółkę. Ponadto, w uzasadnieniu postanowienia z dnia 23.01.2015 r. Sąd niesłusznie stwierdził, iż Pan Marcin Kamiński nie jest na chwilę obecną uprawniony do reprezentacji Spółki, albowiem z dniem 12.11.2014 r. (błędnie została przez Sąd wskazana data 14.11.2014 r.) został on odwołany z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, podczas gdy jednocześnie do Zarządu Spółki zostali powołani Pan Ireneusz Radaczyński oraz Pan Tomasz Brocki. Wskazać bowiem należy, że podjęte w dniu 12.11.2014 r. przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały dotyczące ww. zmian w składzie personalnym Zarządu Spółki, jak również podjęte w tym samym dniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w przedmiocie zmian w składzie personalnym Rady Nadzorczej Spółki, zostały zaskarżone przez Panią Danutę Antkowiak w drodze wytoczenia przez nią, w dniu 28.11.2014 r., powództwa o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie ww. uchwał. Postępowanie sądowe w tym zakresie jest w toku. W sprawie tej zostało również wydane przez Sąd postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia z dnia 11.12.2014 r., poprzez wstrzymanie wykonalności wszystkich ww. uchwał z dnia 12.11.2014 r. oraz zawieszenie postępowania rejestrowego w przedmiocie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian dokonanych na podstawie tychże uchwał. Postanowienie Sądu z dnia 11.12.2014 r. o udzieleniu zabezpieczenia zostało wprawdzie zaskarżone zażaleniem z dnia 27.12.2014 r., niemniej jednak postępowanie zażaleniowe jest nadal w toku. Oznacza to, że udzielone, postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, z dnia 11.12.2014 r., zabezpieczenie pozostaje w mocy. Biorąc pod uwagę, że uchwały przyjęte w dniach 14.08.2014 r. oraz 12.11.2014 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki zostały podjęte, w naszej ocenie, z rażącym naruszeniem prawa, i są aktualnie przedmiotem postępowań sądowych, nie sposób uznać na ten moment, iż Pan Ireneusz Radaczyński oraz Pan Tomasz Brocki są członkami Zarządu Gant Development Spółka Akcyjna. Tym samym jedynymi uprawnionymi do reprezentowania Spółki pozostają na chwilę obecną Pan Marcin Kamiński, powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2 VII 2014 z dnia 07.07.2014 r. (uchwała ta nigdy nie została zaskarżona do Sądu), oraz Pan Grzegorz Antkowiak, prokurent samoistny Spółki powołany przez Pana Marcina Kamińskiego. Na marginesie sygnalizujemy, że ze względu na aktualnie podnoszone zastrzeżenia co do składu personalnego organów Spółki, a konkretnie jej Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a tym samym wątpliwości co do osób uprawnionych do działania w imieniu Spółki i prowadzenia jej spraw, Pan Sławomir Skrzypek członek Rady Nadzorczej Spółki, oraz Pani Danuta Antkowiak, złożyli odpowiednio w dniach: 02.03.2015 r. oraz 04.03.2015 r. wnioski o ustanowienie, na podstawie art. 42 § 1 KC, kuratora dla Spółki, który byłby uprawniony, w trybie art. 42 § 2 KC, do podejmowania wszelkich czynności związanych z powołaniem organów Spółki, a w szczególności byłby uprawniony do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w celu dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej; ewentualnie w razie nieuwzględnienia przez Sąd ww. wniosku niepodejmowanie przez Sąd (do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych, jakie są obecnie prowadzone z powództw o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady Nadzorczej dotyczących zmian w składzie Zarządu) jakichkolwiek czynności w przedmiocie złożonego do ww. Sądu, przez bliżej nieznany wnioskodawcom podmiot, wniosku (a w przyszłości kolejnych analogicznych wniosków) o udzielenie upoważnienia do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jeżeli wniosek ten dotyczy udzielenia upoważnienia do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu dokonania zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej. Sprawy z ww. wniosków o ustanowienie kuratora są obecnie w toku. Podanie do publicznej wiadomości niniejszej informacji jest uzasadnione faktem zapewnienia pewności obrotu prawnego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-03-30Marcin KamińskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »