Reklama

HERKULES (HRS): Odpowiedź na pytania akcjonariusza zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 29.05.2015 r. udzielona w trybie art. 428 k.s.h.

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela odpowiedzi na pytania zadane przez pełnomocnika Akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego w trybie art. 428 par. 6 KSH:

Reklama

1. Treść pytania: Dlaczego kwota zaliczek wydatkowanych przez Herkules S.A. na poczet nabycia akcji PGMB Budopol S.A. ma różną wartość w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za 2014 r. i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej za 2014 r.?

Zarząd Herkules S.A. informuje, iż potwierdza odpowiedź udzieloną przez biegłą rewident w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. w punkcie 11 "Pozostałe aktywa finansowe” Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Herkules S.A. za 2014 r. na str. 32 w tabeli ujęto wartość 4 249 tys. zł jako zaliczki na zakup akcji (PGMB Budopol S.A.) – zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 39 "Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” akcje PGMB Budopol S.A. są kwalifikowane do kategorii "aktywa finansowe dostępne kategorie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży”. Na moment nabycia akcje wprowadza się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji, do których zalicza się w szczególności prowizje maklerskie, prowizje za doradztwo, podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów. W wyżej wymienionej wartości koszty transakcji stanowią kwotę 335 tys. zł.

W punkcie 10 "Pozostałe aktywa finansowe” Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za 2014 r. na str. 38 w tabeli ujęto wartość 3 914 tys. zł jako zaliczki na zakup akcji (PGMB Budopol S.A.) – zgodnie deklaracją Zarządu Spółka HERKULES S.A. zainteresowana jest przejęciem pakietu kontrolnego Spółki PGMB Budopol S.A. i włączeniem jej do Grupy Kapitałowej. Zdefiniowana transakcja zostanie zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 3 (po zmianach) jako połączenie jednostek gospodarczych. W takim przypadku koszty takiej transakcji są spisywane w ciężar rachunku zysków i strat, a nie są kapitalizowane i ujmowane w wartości firmy wyliczonej na moment połączenia. Zostały one wykazane w rachunku zysków i strat z chwilą ich poniesienia.

2. Treść pytania: Z jakiego powodu Zarząd Spółki nie umieścił na stronie internetowej spółki sprawozdania Rady Nadzorczej?

Zarząd Herkules S.A. informuje, że zgodnie z art. 402 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej spółki umieszczona została informacja dla akcjonariusza dotycząca tego gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mogła uzyskać pełny tekst dokumentacji, która miała zostać przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Dokumentacja była również dostępna dla osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu walnego zgromadzenia. Reasumując, każdy uprawniony do udziału w zgromadzeniu posiadał dostęp do dokumentacji przedstawionej walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy z wyprzedzeniem.

Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust. 1 pkt. 13


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-10Grzegorz ŻółcikPrezes Zarządu
2015-06-10Tadeusz OrlikProkurent

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »