Reklama

PETROLINV (OIL): Odpowiedź na pytania inwestora reprezentującego Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, zadane podczas WZA, 29 czerwca 2012 r. - raport 46

Raport bieżący nr 46/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Warszawa, 13 lipca 2012 r.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Ul. Długopolska 22

50-560 Wrocław

Szanowni Akcjonariusze, Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 29 czerwca 2012 r., przedstawiamy informacje oraz odpowiedzi Zarządu Petrolinvest S.A. na zadane przez Państwa pytania.

Bertrand LeGuern Marek Pietruszewski

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

1. Dlaczego do dnia wydania opinii audytor badający sprawozdanie nie uzyskał dowodów potwierdzających

możliwości odzyskania aktywów finansowych w wysokości 79.695 tys. zł?

2. Dlaczego do dnia wydania opinii audytor badający sprawozdanie nie uzyskał potwierdzenia sald należności z 

tytułu udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 89.879 tys. zł?

Spółka uzyskała od partnerów kazachskich dokumenty potwierdzające, w opinii Zarządu, fakt prawidłowej wyceny tych pożyczek w księgach Petrolinvest. Dokumenty te jednakże nie spełniały, według opinii audytora, formalnych wymogów nakładanych przez przepisy Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości finansowej, i stąd też taka informacja znalazła się w opinii z badania sprawozdania finansowego. Przysługująca Spółce wierzytelność z tytułu udzielonych pożyczek zabezpieczona jest m.in. zastawami na udziałach w spółkach poszukiwawczo-wydobywczych prowadzących działalność w Kazachstanie, umowami gwarancji udzielonymi przez spółki poszukiwawczo-wydobywczych prowadzące działalność w Kazachstanie oraz umowami cesji wierzytelności przysługujących tym spółkom.

3.Jakich podmiotów dotyczą kwoty, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego wniosku?

Podmioty, których dotyczą kwoty, o których mowa w pkt. 1 i 2 zostały wskazane w sprawozdaniach finansowych Spółki.

4.Jaki był przeciętny koszt pozyskania koncesji posiadanych przez Spółki wchodzące w skład Grupy Petrolinvest na koniec 2011 r. (mowa o koszcie pozyskania koncesji dotyczących wydobycia gazu łupkowego)? Przez łączny koszt rozumiem wszelkie koszty dotyczące pozyskania koncesji, czyli na przykład koszty zbudowania odpowiednio wykwalifikowanego zespołu kierującego takim przedsięwzięciem, pozyskanie stosownych danych geologicznych, przeprowadzenie ekspertyz odnoszących się do obszaru koncesyjnego, koszty organizacyjne i eksperckie związane z przedsięwzięciem. Mowa również o kosztach związanych z udzieleniem koncesji na poszukiwanie złóż, czyli przygotowanie i złożenie wniosku koncesyjnego, koszty projektu geologicznego i pozostałych analiz służących do wyboru i oceny obszaru koncesyjnego. Reasumując, jaka na koniec 2011 r. był średni koszt związany z nabyciem koncesji łupkowych w przeliczeniu na 1 km2 koncesji poniesiony przez Spółki wchodzące w skład Grupy Petrolinvest (Eco Ska, SES, dawny Hallwood)? Gdzie te koszty zostały ujęte w sprawozdaniach tych Spółek skoro na koniec 2011 r. wartość bilansowa i RZiS są niewielkie.

Spółka odnosiła się do tego zagadnienia w odpowiedziach na pytania nr 5, 23 i 24 zawarte w piśmie Stowarzyszenia z dnia 9 lutego 2012 roku.

Opłaty koncesyjne oraz opłaty z tytułu użytkowania górniczego wynosiły średnio około 170 tys. zł na jedną koncesję, przy czym jest to jedynie część wydatków jakie ponosi się w procesie pozyskiwania koncesji. Obok opłat administracyjnych, należy doliczyć wszelkie koszty związane z organizacją takiego przedsięwzięcia, w tym zbudowanie odpowiednio wykwalifikowanego zespołu kierującego tym przedsięwzięciem, pozyskanie stosownych danych geologicznych, przeprowadzenie szeregu ekspertyz odnoszących się do obszaru koncesyjnego, koszty natury organizacyjnej i eksperckiej związane z prowadzeniem przedsięwzięcia. Do tego należy dodać koszty związane z udzieleniem koncesji na poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, na które składają się: koszty przygotowania i złożenia wniosku koncesyjnego, koszty projektu geologicznego do wniosku i pozostałych analiz służących do wyboru i oceny obszaru koncesyjnego. Ponadto poniesione zostały koszty zorganizowania przyszłego finansowania.

Dane dotyczące poniesionych kosztów, do których ujawnienia Petrolinvest S.A. była zobowiązana na mocy obowiązujących przepisów, zostały zaprezentowane w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Petrolinvest. Z uwagi na tajemnicę handlową dotyczącą rozliczeń m.in. z podwykonawcami, właścicielami sprzętu, właścicielami terenu, Spółka nie podaje szczegółowych danych finansowych dotyczących poniesionych wydatków

Podstawa prawna: zgodnie z §38 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka przekazuje informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych.
Bertrand LeGuern - Prezes Zarządu
Marek Pietruszewski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »