Reklama

TRAVELPL (TVL): Odpowiedź Zarządu Travelplanet.pl S.A. na pytania Akcjonariusza zadane podczas II części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 lipca 2013 roku - raport 30

Raport bieżący nr 30/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Travelplanet.pl S.A. (dalej: "Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informacje udzielone w dniu 12 sierpnia 2013 r. poza walnym zgromadzeniem akcjonariuszowi Fajna Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych:

Reklama

1) Porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki Travelplanet.pl S.A. zostało zawarte w dniu 19 września 2011 roku pomiędzy akcjonariuszem Invia.CZ, A.S. posiadającym 1.052.175 akcji, stanowiących 44,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a akcjonariuszem Jerzym Krawczykiem posiadającym 170.812 akcji, stanowiących 7,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki, w celu podjęcia działań zmierzających do zwiększenia wartości Spółki. Pan Jerzy Krawczyk nie zasiadał wówczas w Zarządzie Spółki. Funkcję Prezesa Zarządu Travelplanet.pl S.A. pełni od dnia 24 stycznia 2012 roku. Informację o zawartym porozumieniu Spółka Travelplanet.pl powzięła w dniu 21 września 2011 roku, o czym poinformowała w raporcie bieżącym 30/2011.

2) Pan Jerzy Krawczyk jako Prezes Zarządu Spółki nie otrzymał żadnych środków finansowych od INVIA.CZ A.S lub MCI.

3) Istotne postanowienia umowy pożyczki zostały zawarte w Raporcie bieżącym 13/2013 opublikowanym w dniu 14 maja 2013 roku oraz Raporcie bieżącym 29/2013 opublikowanym w dniu 1 sierpnia 2013 roku, a ponadto we wniosku Zarządu o udzielenie zgody na zawarcie umów zastawniczych zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.relacje.travelplanet.pl wraz z pozostałymi dokumentami związanymi z porządkiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 15 lipca 2013 r.

4) W przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego na majątku Spółki Travelplanet.pl S.A. zastawem rejestrowym zostaną objęte następujące składniki majątkowe:

- rzeczowe aktywa trwałe, w skład których wchodzą budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe;

- inne wartości niematerialne i wartości niematerialne w budowie.

5) Udzielone pożyczki Spółce Aero.pl Sp. z o.o. przez Spółkę Travelplanet.pl S.A. pochodziły z bieżących środków finansowych wypracowanych przez Spółkę Travelplanet.pl S.A. Wszystkie pożyczki udzielone były w 2012 roku i zostały spłacone we wrześniu 2012 roku.

6) Wzrost zobowiązań na koniec pierwszego kwartału 2013 roku w stosunku do stanu z końca 2012 roku wynika z sezonowości działalności Spółki, a w głównej mierze ze specyfiki rozliczeń z Tour Operatorami. Pomiędzy grudniem 2012 i marcem 2013 zobowiązania wzrosły o kwotę 3,8 mln PLN co stanowiło wzrost o 28% w porównaniu do sumy bilansowej Spółki na dzień 31.12.2012 roku. W analogicznym okresie rok wcześniej wzrost zobowiązań wyniósł 2,9 mln PLN co stanowiło wzrost o 30% sumy bilansowej. Jak widać sytuacja taka jest sytuacją normalną w działalności Spółki. Wzrost w pozycji zobowiązania długoterminowe na koniec marca 2013 roku w stosunku do końca grudnia 2012 roku był konsekwencją przedłużenia jednej z umów kredytu bankowego i zmiany jego zapadalności. Szczegółowe zmiany w poszczególnych pozycjach są dostępne w sprawozdaniu finansowym spółki publikowanym na stronie internetowej www.relacje.travelplanet.pl.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-12Jerzy KrawczykPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »