Reklama

KREZUS (KZS): Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 17

Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd KREZUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, informuje, że działając na podstawie art. 428 § 5 k.s.h., w związku z żądaniem zgłoszonym w imieniu Akcjonariusza - Pana Przemysława Chyży podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS SA rozpoczętego w dniu 29 maja 2015 roku, dostosowując zakres odpowiedzi do bezwzględnie obowiązujących wymogów wynikających z art. 428 § 1 i § 2 k.s.h., udzielił Akcjonariuszowi następujących informacji dotyczących spółki:

Przedmiot działalności KREZUS SA obejmuje w szczególności: nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji; nabywanie innych papierów wartościowych; rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, a także udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom, która to działalność kreuje określone przychody spółki. W treści noty nr 16 do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 roku do dnia 30.11.2014 roku ujęte zostały przychody ze sprzedaży akcji spółki Alchemia SA w kwocie 943.476 tys. PLN.

Dokonywane operacje gospodarcze są ewidencjonowane za pomocą odpowiednich urządzeń księgowych. Na podstawie zapisów na kontach księgowych określany jest następnie wynik finansowy spółki za dany okres, na który składa się również wynik finansowy osiągnięty na sprzedaży wspomnianych akcji spółki Alchemia SA. Przedmiotowy wynik finansowy za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 roku do dnia 30.11.2014 roku jest zawarty w sprawozdaniu finansowym spółki – w jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów i wynosi 192 tys. PLN. Z kolei nota nr 23.1 w/w sprawozdania finansowego przedstawia kalkulację podatku dochodowego od osób prawnych. Do dnia 30.11.2014 roku spółka na podstawie art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych korzystała ze zwolnienia od podatku w zakresie dochodów pochodnych z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak również z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji , do których prawo było ustalone, lub które zostały nabyte przed dniem 1.01.2013 roku. Natomiast dochody uzyskane ze sprzedaży udziałów i akcji lub dochody z dywidend oraz innych tytułów uprawniających do udziału w zyskach osób prawnych, do których prawa zostały nabyte po dniu 1.01.2013 roku, nie korzystały ze zwolnienia określonego w przywołanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy. Pozostałe przychody osiągnięte przez spółkę podlegały opodatkowaniu przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu ustalonych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przepisów art.15 ust.2 oraz 2a. Powyższe zostało potwierdzone interpretacją indywidualną otrzymaną od Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2014 roku. Pożyczki zaciągnięte przez spółkę zostały jej udzielone na warunkach rynkowych. Kredyt obrotowy w rachunku maklerskim w rozumieniu zapisów zawartych na str. 38 sprawozdania finansowego to w istocie limit tzw. odroczonego terminu płatności (OTP), który zgodnie z właściwą taryfą opłat i prowizji co do zasady nie jest oprocentowany. Spółka w okresie sprawozdawczym nie zaciągała kredytów bankowych.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-12Damian Pakulski Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: krezus

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »