YAWAL (YWL): Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane podczas ZWZ YAWAL S.A. w dniu 21.06.2012 r. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W odpowiedzi na zadane w dniu 21 czerwca 2012 roku przez Akcjonariusza pytania, Zarząd Yawal S.A. działając na zasadzie art. 428 § 5 ksh udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Do jakich wartości podwyższenia kapitału zakładowego odnosi się opinia zarządu: do wartości przedstawionych w raporcie na stronie internetowej spółki czy do wartości przedstawionych w projekcie uchwały przedstawionym na zgromadzeniu akcjonariuszom?

Reklama

Odpowiedź: Opinia Zarządu sporządzona została zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych i dotyczy uzasadnienia wyłączenia prawa poboru. Wysokość planowanych emisji jest jednym z wielu kryteriów wydawania opinii w sprawie wyłączenia prawa poboru, uzasadniającej powody tego wyłączenia. Kwestia wartości planowanego dokapitalizowania Spółki nie leży jednak w kompetencji Zarządu a wyłącznie akcjonariuszy działających poprzez Walne Zgromadzenie, którzy wyznaczają ramy kwotowe podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a Zarząd Spółki stwierdza czy takie dokapitalizowanie leży w interesie Spółki i akcjonariuszy, biorąc po uwagę wszystkie aspekty prowadzonej działalności.

Pytanie nr 2: Na jakiej podstawie Zarząd pozytywnie zaopiniował wyłączenie prawa poboru nowych akcji dotychczasowych akcjonariuszy spółki?

Odpowiedź: Po wysłuchaniu uzasadnienia akcjonariusza, który zgłosił wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego, Zarząd uznał zasadność przedstawionych argumentów i w pełni je podzielił w swojej opinii. Za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przemawiają następujące argumenty:

- Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru jest najtańszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę. Nie wymaga ona bowiem kosztownego i długotrwałego procesu przygotowania i zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisje Nadzoru Finansowego.

- Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, co powinno przynieść korzyści nie tylko w zakresie finansowym, ale i w dłuższym okresie strategicznym, poprzez poszerzenie kręgu podmiotów mogących szybko dokapitalizować zamierzone plany rozwoju.

Pytanie nr 3: Dlaczego pozyskanie środków w rozpiętości kapitału wskazanej w § 1 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest niezbędne dla jej dalszego dynamicznego rozwoju zwłaszcza przy pozostawieniu osiągniętego zysku na kapitale zapasowym?

Odpowiedź: Planowane podwyższenie kapitału zakładowego ma umożliwić pokrycie kosztów nowych inwestycji oraz pozyskanie nowych rynków dystrybucji w celu efektywnego wykorzystania obecnych mocy produkcyjnych. W tym miejscu warto wskazać, iż zysk osiągnięty w 2011 roku, który Spółka przeznaczyła na kapitał zapasowy, powstał przede wszystkim wskutek wniesienia aportu do spółki zależnej - K-SPV 22 Sp. z o.o. Zysk na aporcie wyniósł 42.309 tys. PLN i został wykazany w rachunku zysków i strat w pozycji przychody finansowe. Zysk ten nie był więc związany z przepływami pieniężnymi a Spółka nie ma wolnych środków pieniężnych, dlatego też potrzebuje pozafinansowych źródeł pozyskania kapitału na sfinansowanie planowanych inwestycji. Natomiast pozostawienie osiągniętego zysku na kapitale zapasowym umożliwi Spółce reagowania na ruchy rynków kapitałowych i winno służyć przede wszystkim zabezpieczeniu jej stabilności wobec szybko się zmieniającej sytuacji na rynkach. Warto tutaj wskazać, iż wobec mocno niepewnej sytuacji w Europie związanej z tzw. kryzysem strefy euro, jest istotne i potrzebne, aby Spółka mogła sprawnie i szybko odpowiadać na wszelkie pojawiające się dla niej zagrożenia.

Pytanie nr 4: Kiedy upływa kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej?

Odpowiedź: Zgodnie z § 18 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata, a jej członkowie są powoływani na indywidualne kadencje. Na chwilę obecną Rada Nadzorcza składa się z następujących członków:

- Przemysław Cieszyński - powołany do Rady Nadzorczej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2009 roku. Mandat wygasa wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013.

- Maria Mzyk - powołana do Rady Nadzorczej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2009 roku. Mandat wygasa wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013.

- Marek Michałowski - powołany do Rady Nadzorczej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 sierpnia 2010 roku. Mandat wygasa wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014.

- Daniel Mzyk - powołany do Rady Nadzorczej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2012. Mandat wygasa wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.

- Tomasz Delowski - powołany do Rady Nadzorczej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2012. Mandat wygasa wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
Edmund Mzyk - Prezes Zarządu
Janusz Paliga - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | odpowiedzi | Yawal SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »