Reklama

BANKBPH (BPH): Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy przekazane podczas Walnego Zgromadzenia - raport 35

Raport bieżący nr 35/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bank BPH SA przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariuszy i zaprotokołowane w protokole Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 1 czerwca 2010 roku w Warszawie.

Pytanie 1

W sprawozdaniu Rady Nadzorczej Banku zawarta jest następująca informacja: "Na spadek pasywów o 1 466,2 mln zł w 2009 r. główny wpływ miało ograniczenie zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu o 1 187,1 mln zł tj. o 67,3%. Spowodowane to było niższą, ujemną wyceną pochodnych instrumentów finansowych". Proszę o wyjaśnienie, czy Bank BPH, jako podmiot, jest zaangażowany w opcje walutowe? Z jakim podmiotem Bank zawierał transakcje w 2009 r.?

Reklama

Bank w ramach oferty produktów zabezpieczających ryzyko kursowe posiada także opcje walutowe. Klienci mają możliwość kupna od Banku Opcji CALL/ PUT, jak również zawierania tzw. strategii opcyjnych dopasowanych do ich przepływów finansowych denominowanych w walutach obcych. W 2009 r. Klienci Banku zabezpieczając ryzyko kursowe korzystali głownie z transakcji Fx Forward.

Bank zarządza na bieżąco ryzykami rynkowymi (m.in. ryzykiem walutowym), wynikającymi z prowadzonej działalności, jak i z transakcji zawieranych z Klientami Banku poprzez zawieranie transakcji na krajowym i międzynarodowych rynkach finansowych (m.in. transakcje opcji walutowych) z kontrahentami bankowymi i niebankowymi w ramach podpisanej dokumentacji oraz przyznanych limitów. W 2009 roku transakcje opcji walutowych stanowiły niewielki udział (poniżej 10%) w obrotach transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe.

Szczegółowe informacje o podmiotach, z jakimi zawierane były transakcje nie mogą zostać udostępnione, ponieważ są one objęte tajemnicą bankową.

Pytanie 2

W 2009 r. zostały utworzone odpisy na utratę wartości w kwocie 690,1 mln zł. Pan Prezes Józef Wancer poinformował WZA o działaniach Banku dotyczących m.in. sprawdzania wiarygodności klienta w BIK. W związku z tym, że każdy kredyt czy pożyczka udzielane przez pracowników BPH nie był udzielony bez sprawdzenia klienta w tym systemie rodzi się pytanie czy "złych" kredytów udzielili pracownicy byłego BPH czy GEMB, proszę o podanie proporcji.

Odpisy na utratę wartości na poziomie 690 mln złotych zostały utworzone w 23% na portfel kredytowy Banku BPH przed połączeniem i w 77% na portfel byłego GE Money Banku. Podział ten odzwierciedla fakt, że zaangażowania kredytowe pochodzące z byłego GE Money Banku stanowiły 68% całego portfela Banku BPH. Zgodnie z ówczesną strategią GE Money Banku wzrost wolumenu kredytów w dużej mierze generowany był dzięki kredytom udzielanym osobom fizycznym, głównie pożyczkom gotówkowym. Spowolnienie gospodarcze, a w szczególności problem "przekredytowania" dotknął najbardziej Klientów detalicznych, co znalazło odzwierciedlenie w gorszej jakości kredytów tego segmentu. Negatywne zjawiska makroekonomiczne dotknęły wszystkie banki znacząco zaangażowane w kredyty detaliczne. Dzięki podjętym w 2009 roku działaniom w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego, jakość nowo uruchomianych przez Bank BPH kredytów uległa poprawie.

Pytanie 3

Niepokoi mnie fakt zaciągnięcia przez Bank BPH miliardowych pożyczek w CHF. Jaki jest cel tego działania, skoro brakuje klientów na pożyczki w CHF. Jaka jest cena pożyczonych pieniędzy? Proszę o odpowiedź: cena pieniądza dla Banku BPH pożyczki w CHF, pożyczki w innej walucie.

Bank zaciąga nowe pożyczki we frankach szwajcarskich (CHF) w celu zapewnienia źródeł finansowania istniejących kredytów udzielonych w CHF. Saldo pożyczek zaciągniętych przez Bank BPH S.A. od spółek z Grupy GE w CHF nie zmienia się. Zmianie ulegają jedynie kontrahenci w umowach oraz warunki cenowe na bardziej korzystne dla Banku.

Informacja na temat ceny pożyczek dla Banku podana została w raportach bieżących nr 10/2010 z 19 lutego 2010 r. oraz 13/2010 z 18 marca 2010 r. dostępnych na stronie internetowej Banku, w sekcji Relacje Inwestorskie. Cena pożyczek ustalana jest zawsze na zasadach rynkowych.

Pytanie 4

Jakie działania podejmie Rada Nadzorcza Banku BPH w celu ograniczenia planowanych zwolnień grupowych i dalszego zatrudniania dobrze przygotowanych do pracy Pracowników Banku BPH posiadających doświadczenie zawodowe.

W odniesieniu do działań, jakie podejmie Rada Nadzorcza w celu ograniczenia planowanych zwolnień grupowych i pomocy przy planowaniu dalszej kariery zawodowej, pragnę poinformować, iż proces restrukturyzacji zatrudnienia był jednym z elementów nowej strategii Banku, zaakceptowanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą w dniu 6 maja 2010 r. (raport bieżący nr 26/2010). Zgodnie z par. 27 ust. 3 pkt. 1 Statutu Banku BPH S.A. Rada Nadzorcza akceptuje Uchwały Zarządu Banku dotyczące kierunków rozwoju, planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych Banku. Rada Nadzorcza zatwierdza przedkładane przez Zarząd propozycję rozwoju działalności Banku, za których realizację odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Rada Nadzorcza sprawuje dodatkowo stały nadzór nad działalnością Banku. Niemniej Rada Nadzorcza przykłada dużą uwagę do kwestii pracowniczych i na bieżąco analizuje je na swoich posiedzeniach, dbając o to, żeby wszystkie podejmowane w tym obszarze decyzje były realizowane z należytą starannością.

Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza dołożą największych starań, aby proces restrukturyzacji przeprowadzony został w pełni profesjonalnie i w atmosferze wzajemnego szacunku. Bank w ramach zawartego ze Związkami Zawodowymi porozumienia zobowiązał się również do zagwarantowania pracownikom objętym procesem restrukturyzacji pomocy w zakresie przekwalifikowania i szkoleń, jak również w postaci pakietu osłonowego.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Ewa Piwowar - Dyrektor Zarządzający, Departament Relacji Inwestorskich

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »