Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 grudnia 2016 roku. - raport 65

Raport bieżący nr 65/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka” lub "Grupa Azoty”) przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 grudnia 2016 roku.

Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę, jak bardzo istotny jest dostęp akcjonariuszy do informacji dotyczących działalności Spółki, dlatego też z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wypełnia obowiązki informacyjne związane ze statusem spółki publicznej. Realizacja polityki w zakresie komunikacji z rynkiem i przekazywanie naszym akcjonariuszom wszelkich informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych jest jednym z priorytetów Grupy Azoty, zapewniającym transparentność jej działań oraz szeroki i równy dostęp do informacji.

Reklama

Pytanie 1

Czy Zarząd uważa, że konieczne jest zintensyfikowanie nadzoru nad Spółką przez Radę Nadzorczą co, w opinii Skarbu Państwa wskazanej w uzasadnieniu uchwał, wymaga zmian w Radzie Nadzorczej Spółki?

Odpowiedź:

Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie. Zarząd nie komentuje decyzji oraz wniosków akcjonariuszy, którzy poprzez udział w Walnym Zgromadzeniu realizują swoje uprawnienia.

Pytanie 2

Co zrobiono aby wzmocnić nadzór nad spółkami zależnymi Grupy Azoty S.A., w szczególności nad Grupą Azoty Police?

Odpowiedź:

Nadzór nad spółkami zależnymi w Grupie Azoty sprawowany jest zarówno z poszanowaniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, najwyższych standardów i praktyk rynkowych w tym zakresie, jak i z uwzględnieniem publicznego charakteru spółek zależnych (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A.). Elementem wzmacniającym funkcje nadzorczo – kontrolne jest właściwy dobór osób do pełnienia mandatu członka rady nadzorczej, osób posiadających odpowiednią wiedzę, kompetencje i kwalifikacje.

Pytanie 3

Czy Grupa Azoty w sposób właściwy nadzoruje wydatki na poziomie spółek zależnych?

Odpowiedź:

Tak, Grupa Azoty S.A. nadzoruje spółki zależne w zakresie posiadanego władztwa korporacyjnego z poszanowaniem przepisów bezwzględnie obowiązujących oraz kompetencji organów statutowych danej spółki.

Pytanie 4

Jak Zarząd wyjaśni spadek wartości akcji Spółki z 113 zł w grudniu 2015 do 51.5 zł w listopadzie 2016? Jakie działania Zarząd zamierza podjąć aby zwiększyć wartość Spółki dla wszystkich akcjonariuszy?

Odpowiedź:

Notowania akcji Grupy Azoty S.A. w grudniu 2015 roku osiągnęły historyczne maksimum 113 zł, miało to miejsce w roku wyjątkowo sprzyjających warunków rynkowych dla chemii. Wraz ze zmianą globalnych determinant rynkowych w I połowie 2016 roku, zmianie uległ sentyment dla branży chemicznej, co Grupa Azoty odczuła wyjątkowo silnie. Podkreślenia wymaga fakt, że negatywny trend dotyczył jednakże szerokiego grona spółek chemicznych, co w efekcie przejawiało się spadkiem ich notowań na giełdach całego świata. Grupa Azoty dokładała wszelkich starań, aby rzetelnie i terminowo informować o wszelkich istotnych wydarzeniach oraz wynikach okresowych, celem dostarczania swoim akcjonariuszom kompletnych informacji o Spółce i Grupie kapitałowej zgodnie z najlepszymi praktykami, umożliwiając obiektywną ocenę sytuacji i podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych. Ponadto, mając na uwadze zwiększenie płynności akcji Spółki, Grupa Azoty S.A. w listopadzie 2016 roku zawarła umowę z dodatkowym animatorem emitenta.

Pytanie 5

Czy w Grupie Azoty (w tym w spółkach zależnych) prowadzony jest zewnętrzny audyt śledczy lub dochodzenie (przez doradców zewnętrznych, Skarb Państwa lub inne państwowe służby)? Jeśli tak, jaki jest cel takich działań i jakie są ustalenia? Czy Skarb Państwa otrzymuje informacje dot. wyników takich działań?

Odpowiedź:

Spółka nie informuje o czynnościach nadzorczo - kontrolnych podejmowanych w toku jej bieżącej działalności. W sytuacji spełnienia przesłanek formalnych związanych z obowiązkami informacyjnymi w tym zakresie, Spółka wypełni je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 6

Kiedy akcjonariusze uzyskają pełną informację dot. przeprowadzonych działań śledczych dotyczących szeroko komentowanych w mediach nieprawidłowości, w szczególności nieprawidłowości które mogą stanowić przestępstwa?

Odpowiedź:

Spółka z uwagi na poszanowanie przepisów kodeksu karnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie udziela informacji nt. potencjalnie i faktycznie toczących się postępowań prowadzonych przez organy ścigania. W sytuacji spełnienia przesłanek formalnych związanych z obowiązkami informacyjnymi w tym zakresie, Spółka wypełni je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 7

Jaka obecnie jest sytuacja dotycząca inwestycji Grupy Azoty w Senegalu? Z ostatniego wywiadu z Prezesem Zarządu Grupy Azoty Police wynika, że inwestycja jest bezwartościowa a akcjonariusze zostali wprowadzeniu w błąd (pełny wywiad: http:/radioszczecin.pl/29,8303,wojciech-wardacki). Czy to prawda, że żadne zasoby nie zostały wydobyte jak stwierdził Prezes Zarządu Grupy Azoty Police? Jakie są plany dotyczące tej inwestycji? Czy Spółka może skomentować wypowiedź Prezesa Zarządu Grupy Azoty Police?

Odpowiedź:

Istotne informacje dotyczące aktualnego statusu projektu "Senegal” zostały upublicznione przez Spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie kolejnych raportów bieżących (np. nr 42, 43, 47, 49/2016) oraz raportów okresowych za III kwartał oraz I półroczne 2016.

Spółka nie zamierza komentować wypowiedzi Prezesa Zarządu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-16Mariusz BoberPrezes Zarządu
2016-12-16Paweł ŁapińskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »