Reklama

CORMAY (CRM): Odtajnienie informacji poufnej

Raport bieżący nr 11/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji

Działając na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach (Spółka) informuje, że w dniu 20 stycznia 2011 roku opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zawarciu znaczącej umowy dotyczącej komercyjnego wykorzystania wynalazków. Informacje zostały opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej oraz § 2 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 stycznia 2011 r., opóźnienie zostało następnie przedłużone w dniu 18 marca 2011 r.

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Emitent przedstawia poniżej informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione:

Zarząd PZ CORMAY S.A. informuje, iż w dniu 11 stycznia 2011 r. zawarł z instytutem naukowym z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej umowę dotyczącą komercyjnego wykorzystania wynalazków. Umowa reguluje przede wszystkim kwestie związane z przeniesieniem udziałów w prawach do wynalazków, zarządem wspólnym prawami stron umowy, zasady korzystania z praw, rozporządzania udziałem w prawie lub jego częścią przez daną stronę oraz wielkości ponoszonych przez strony nakładów związanych z prawami.

Z przeprowadzonych przez Spółkę analiz wynika, iż komercjalizacja nowej technologii, będącej przedmiotem niniejszego raportu bieżącego, doprowadzi do:

- rewolucyjnych zmian na rynku diagnostyki medycznej w skali globalnej, w szczególności w zakresie biochemii, immunologii i badań molekularnych (85 proc. badań laboratoryjnych na świecie),

- utworzenia nowego segmentu rynku w skali światowej poprzez udostępnienie możliwości wykonywania pełnego spektrum badań indywidualnie lub w gabinecie lekarskim (rewolucyjna zmiana w zakresie Point of Care Testing)

Na chwilę obecną Spółka jest w trakcie ostatniej fazy procesu patentowego w kraju i za granicą w trybie PCT przed Europejskim Urzędem Patentowym, co zapewnia ochronę patentową w skali globalnej (142 kraje, w tym wszystkie należące do OECD). Spółka prowadzi badania przemysłowe oraz testy w warunkach laboratoryjnych z finalnym efektem w postaci budowy prototypów urządzeń. Badania i eksperymenty w pełni potwierdzają założone parametry wynikowe.

W ocenie Zarządu komercjalizacja nowej technologii jest istotna dla przyszłych przychodów Spółki i będzie kwalifikowała przedmiot umowy do wartości, której wysokość spowoduje uznanie umowy za znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

W chwili obecnej, tj. na tym etapie czynności związanych z przedmiotem umowy, Spółka nie ma podstaw do podania pełniejszych informacji, gdyż jak wskazano wyżej, proces patentowy jeszcze się nie zakończył. W związku z przełomowym znaczeniem projektu w skali globalnej precyzyjna ocena wartości przedmiotu umowy, przychodów uzyskanych z jego komercjalizacji oraz wpływu komercjalizacji przedmiotu umowy na rynek diagnostyki laboratoryjnej nie jest obecnie możliwa.
Tomasz Tuora - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | akcjonariusze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »