Reklama

TFONE (TFO): Odtajnienie informacji poufnej

Raport bieżący nr 18/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji

Działając na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) Zarząd TelForceOne S.A. z informuje, że w dniu 13 maja 2011 roku opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zawarciu znaczącej umowy kredytowej. Informacje zostały opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej oraz § 2 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 maja 2011 r.,

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Emitent przedstawia poniżej informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione:

Zarząd TelForceOne S.A. informuje, iż w dniu 12 maja 2011 r. zawarł z umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

W ramach niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w kwocie EUR 2.200.000,- (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy euro) z przeznaczeniem na Spłatę kredytu w ING Banku Śląskim S.A. objętym umową ramową z dnia 27 października 2005 roku wraz porozumieniem 681/2009/00000850/00 z dnia 5 czerwca 2009 roku.

Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 29 marca 2019 r.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

1. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta,

2. hipoteka do kwoty PLN 65.000.000,- (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych) na prawie wieczystego użytkowania gruntu położonego we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 119, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00047398/7, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia przedmiotu hipoteki, co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Umowa została uznana przez TelForceOne S.A. za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość wynikających z niej zobowiązań przekracza 10% wartości kapitałów własnych TelForceOne S.A.
Wiesław Żywicki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »