Reklama

BEDZIN (BDZ): Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej - raport 3

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 w/wym ustawy.

Reklama

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. informuje, że w dniu 29 września 2015 r., opóźnił przekazanie informacji poufnej, dotyczącej zawarcia w dniu 29 września 2015 r. umowy nabycia przez Spółkę Elektrociepłownia "Będzin” S.A. od Spółki Industria S.A. maszyn i urządzeń określonych szczegółowo w specyfikacji stanowiącej załącznik do umowy sprzedaży (" Przedmiot Sprzedaży”).

Powodem opóźnienia informacji był fakt, iż umowa wchodziła w życie pod następującymi warunkami zawieszającymi:

- uzyskanie przez TAMEH Polska Sp. z o. o. zgody swojej Rady Nadzorczej na zawarcie umowy dzierżawy z Kupującym, której przedmiot stanowić będzie Przedmiot Sprzedaży

- wejście w życie umowy dzierżawy pomiędzy TAMEH Polska Sp. z o. o. jako dzierżawcą oraz Kupującym jako wydzierżawiającym na Przedmiot Sprzedaży,

oraz pod warunkiem rozwiązującym w postaci nie wykonania przez Spółkę TAMEH Polska sp. z o.o. prawa pierwokupu Przedmiotu Sprzedaży.

Data zawarcia znaczącej umowy – 29 września 2015 r.

1. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Elektrociepłownia "Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu (Kupujący)

- Spółka Industria SA z siedzibą w Katowicach (Sprzedawca)

2. Oznaczenie przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy jest kupno przez Spółkę Elektrociepłownia "Będzin” S.A. od Spółki Industria SA maszyn i urządzeń określonych szczegółowo w specyfikacji stanowiącej załącznik do umowy sprzedaży (" Przedmiot Sprzedaży”).

3. Istotne warunki umowy

Cena Nabycia Przedmiotu Sprzedaży wynosi na dzień zawarcia Umowy 31.734.000 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset trzydzieści cztery złote 00/100) brutto. Zapłata nastąpi w ratach.

Celem zabezpieczenia zapłaty kwoty 21.500.000 złotych netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych) Kupujący wystawił weksel "in blanco” na rzecz Sprzedawcy wraz z deklaracją wekslową.

Celem zabezpieczenia zapłaty kwoty. 3.500.000 złotych netto(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) Kupujący wystawił weksel "in blanco” na rzecz Sprzedawcy wraz deklaracją wekslową.

4. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar.

5. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa weszła w życie bowiem:

- TAMEH Polska Sp. z o. o. uzyskała zgodę swojej Rady Nadzorczej na zawarcie umowy dzierżawy z Kupującym, której przedmiot stanowić będzie Przedmiot Sprzedaży,

- w dniu dzisiejszym tj. w dniu 8 lutego 2015 r. weszła w życie umowa dzierżawy pomiędzy TAMEH Polska Sp. z o. o. jako dzierżawcą oraz Kupującym jako wydzierżawiającym na Przedmiot Sprzedaży,

- TAMEH Polska sp. z o.o. nie wykonał prawa pierwokupu Przedmiotu Sprzedaży.

6. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-08Krzysztof KwiatkowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »