BEDZIN (BDZ): Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie umowy o organizację emisji obligacji. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 w/wym ustawy.

Reklama

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. informuj, że w dniu 23 stycznia 2015r ., opóźnił przekazanie informacji poufnej, dotyczącej zawarcia Umowy o organizację emisji obligacji. Powodem opóźnienia informacji był fakt, konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej pod warunkiem rozwiązującym przedmiotową umowę w przedmiocie organizacji emisji obligacji zawartej w dniu 23.01.2015 r pomiędzy Emitentem a Spółką "Dom Maklerski Banku BPS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( zwaną dalej "Domem Maklerskim”).

Na mocy zawartej umowy Emitent zamierza wyemitować Obligacje, w ramach jednej lub kilku serii, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000.000 zł. Nie mniej jednak Emitent może podjąć decyzję i zamieścić w Warunkach Emisji informację o większej łącznej wartości nominalnej Obligacji.

Decyzję o rozpoczęciu Emisji Obligacji i jej ostatecznych warunkach, przede wszystkim liczbie Obligacji, ilości serii, terminie wykupu oraz oprocentowaniu, łącznej wartości Emisji, Emitent podejmie po:

1) Sporządzeniu przez Dom Maklerski we współpracy z Emitentem, Dokumentu Informacyjnego, zawierającego projekt Warunków Emisji,

2) Przeprowadzeniu wspólnie z Domem Maklerskim spotkań z potencjalnymi nabywcami Obligacji wytypowanymi przez Dom Maklerski lub wskazanymi przez Emitenta, celem uzyskania wstępnych deklaracji nabycia lub informacji o potencjalnym zainteresowaniu emisją Obligacji.

3) Uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin” S.A. na emisje zgodnie z zapisami § 17 ust. 2

pkt 16) Statutu Spółki

Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:

1) Emisja Obligacji odbędzie na podstawie Uchwał o Emisji Obligacji oraz Ustawy o Obligacjach,

2) Obligacje będą emitowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach;

3) Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, w ramach jedne lub kilku serii,

4) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu zgodnie z art.5a Ustawy o Obligacjach;

5) Obligacje nie będą zabezpieczone,

6) walutą Obligacji będzie złoty polski;

7) oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o Stawkę WIBOR powiększoną o marżę określoną w Warunkach Emisji, odsetki od Obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych, wskazanych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Warunkach Emisji;

8) Data Wykupu Obligacji zostanie określona w Warunkach Emisji i będzie przypadała najpóźniej 3 lata od Daty Emisji Obligacji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Warunkach Emisji Obligacji;

9) Celem emisji Obligacji będzie pozyskanie przez Emitenta środków finansowych, które po potrąceniu kosztów oferowania Obligacji, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Inwestycji.

10) Pozostałe właściwości Obligacji zostaną określone w Warunkach Emisji Obligacji;

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

W umowie wskazano, że w przypadku, gdy do dnia 31 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta nie wyrazi zgody na zawarcie umowy, umowę tą uznaje się za niezawartą. W takim przypadku Strony Umowy zrzekają się wszelkich roszczeń przysługujących im względem siebie wynikających z niniejszej umowy oraz zobowiązują się do zwrotu wszelkich dokumentów i informacji przekazanych drugiej Stronie.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że maksymalna wartość obligacji możliwych do wyemitowania w ramach Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-28Tomasz Kamiński Prokurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »