Reklama

GROCLIN (GCN): Odwołanie oraz powołanie osób nadzorujących. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku informuje o powzięciu przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 21 maja 2013 r. uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonywane na podstawie przedmiotowej uchwały wchodzą w życie z chwilą spełnienia się obu poniższych warunków:

1 Złożenia przez Gerstner Managementholding GmbH z siedzibą w Dreźnie, pod adresem: Enderstrasse 88, 01277 Dresden oświadczenia o objęciu 2.967.873 akcji serii F na okaziciela, w kapitale zakładowym Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 kwietnia 2013 r. oraz

Reklama

2 Złożenia przez Kabelconcept Hornig GmbH z siedzibą w Teltow, pod adresem Potsdamer Strasse 19, 14513 Teltow oświadczenia o objęciu 3.110.000 akcji serii F na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki emitowanych na podstawie Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2013 r

Na podstawie przedmiotowej uchwały odwołane zostały następujące osoby nadzorujące:

1 Pani Monika Drzymała dotychczas pełniąca funkcję członka Rady Nadzorczej,

2 Pan Krzysztof Jordan dotychczas pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej.

Przyczyną odwołania ww. osób było uwarunkowanie realizacji transakcji nabycia udziałów spółki pod firmą: Kabel-Technik-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czaplinku, adres: ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS: 0000192681(zwanej dalej KTP) od zmian składu Rady Nadzorczej Emitenta. Warunek ten wynikał z umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 04 z dnia 22 marca 2013 r., a nadto w raporcie bieżącym nr 12 z dnia 25 kwietnia 2013 r. i raporcie bieżącym nr 16 z 30 kwietnia 2013 r. oraz raporcie bieżącym nr 20 z 22 maja 2013 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały zostały powołane następujące osoby nadzorujące:

1 Pan Piotr Gałązka powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

2 Pan Wilfried Gerstner powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,

3 Pan Mike Gerstner powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,

4 Pan Jörg-Holger Hornig powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące Pana Piotra Gałązki:

Wykształcenie:

1983 – ukończenie studiów magisterskich w SGPiS (obecnie SGH)

1990 – ukończenie studiów podyplomowych w Manchester School of Management (UMIST)

Pan Piotr Gałązka włada językiem polskim angielskim oraz rosyjskim.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

1982 – Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa - stażysta

1982 -1984 – CHZ Ciech Biuro Polfa (eksport farmaceutyków) – handlowiec

1984 -1989 – CHZ Ciech Biuro Technochem (eksport/import technologii chemicznych) – handlowiec, później menedżer

1991 – Polish Investment Company S.A. (doradztwo finansowe) - menedżer

1991-1997 – Business Management and Finance S.A. – menedżer, później członek zarządu

Od 1997 BRE Corporate Finance S.A. – członek zarządu, prezes zarządu od 2002r.

Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia w konsultingu, uczestniczył w licznych projektach doradczych m.in. prywatyzacjach, M&A (na rzecz sprzedającego jak i kupującego), ofertach publicznych (IPO, SPO). Nadzorował złożone projekty finansowe, skomplikowane transakcje M&A połączone z aranżowaniem finansowania.

Doradzał organom administracji państwowej (Ministerstwu Skarbu Państwa, Ministerstwu Finansów, Agencji Rozwoju Przemysłu), różnym polskim firmom, w tym PKN Orlen S.A., Anwil S.A., Grupa Azoty S.A., Ciech S.A., Neuca S.A., Morpol S.A., TFI KGHM, PHF S.A. oraz wielu zagranicznym inwestorom takim jak Lafarge, Blue Circle, Altana Pharma, Nycomed, Ladish Co. Inc., Intermarket, Ghelamco, fundusze private equity.

Pan Piotr Gałązka poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję prezesa zarządu BRE Corporate Finance S.A przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Piotr Gałązka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS nie został zamieszczony wpis dotyczący pana Piotra Gałązki.

Informacje dotyczące Pana Wilfrieda Gerstnera:

Wykształcenie:

1967-68 – studia na Uniwersytecie we Freibergu

1973 – ukończenie studiów w zakresie inżynierii ceramiki na Uniwersytecie Mendelejewa w Moskwie

Pan Wilfried Gerstner włada językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

1973 – 1990 – VEB SANITÄRPOTZELLAN DRESDEN

1973-1974 – inżynier ds. rozwoju

1973-1974 – menedżer laboratorium

1975-1979 – menedżer ds. szklenia, opalania i sortowania

1980-1982 – główny inżynier

1982-1984 – dyrektor produkcji

1984-1990 – dyrektor generalny

07.1990 – 12.1991 – SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH - dyrektor zarządzający

01.1992 – 10.1994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH – dyrektor techniczny

11.1994 – 02.1994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN MEISSEN GMBH - dyrektor techniczny

03.1997 – 08.1999 KERAMAG AG – menedżer projektu

09.1999 – 10.2000 SANITEC JOHNSON SUISSE MALAYSIA – menedżer fabryki

11.2000 – 01.2004 - SANITEC CORPORATION – menedżer projektów produkcji ceramiki

02.2007 – menedżer projektów produkcji ceramiki

03.2007 – 12.2012 BUDFARFOR SLAVUTA, UKRAINE – dyrektor jakości, menedżer projektów inwestycyjnych nowej fabryki

Od 01.2013 – KERAMAG HALDENSLEBEN – menedżer projektu

Od 10.2013 – emeryt

Pan Wilfried Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję menedżer projektu w KERAMAG HALDENSLEBEN przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Wilfried Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS nie został zamieszczony wpis dotyczący pana Wilfrieda Gerstnera.

Informacje dotyczące Pana Mike’a Gerstnera

Wykształcenie i kwalifikacje:

1997 - Służba cywilna

1996-2003 Studia na Uniwesrystecie Drezdeńskim na kierunku Transport i Logistyka

2003 - tytuł: “Business Economist for Transportation and Logistics”

Pan Mike Gerstner włada językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim.

2003 – obecnie Dyrektor Zarządzający i właściciel przedsiębiorstwa Tennistown GmbH

Pan Mike Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Tennistown GmbH przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Mike Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS nie został zamieszczony wpis dotyczący pana Mike’a Gerstnera.

Informacje dotyczące Pana Jörga-Holgera Horniga:

Wykształcenie i kwalifikacje:

09.1969-08.1979 – Liceum Ogólnokształcące w Kleinmachnow

Pan Jörg-Holger Hornig włada językiem niemieckim.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

09.1979 - 02.1982 – kształcenie na pracownika instalacji elektrycznych, Elektroonlagen Heilmonn, 14532 Kleinmochnow, Niemcy

03.1982 - 06.1986 – Kierownik serwisu i działu konserwacji, instalacje medyczne Teltow GmbH, 14513 Teltow, Niemcy

07.1986 - 02.1991– Członek zarządu, Firma S. Hornig, 14532 Kleinmachnow, Niemcy

11.1987 - 05.1989 – Zasadnicza służba wojskowa NVA, 14822 Brück, Niemcy

09.1989 - 06.1990 – Kształcenie na mistrza elektryki w Izbie Przemysłu i Handlu,14467 Potsdam, Niemcy

03.1991 - 09.1993 – Dystrybucja systemów ostrzegających, sygnalizujących oraz komunikacyjnych Wandel & Goltermann technika komunikacyjna Berlin (W&G KT-B), 13365 Berlin, Niemcy

10.1993 - 03.1995 – Kierownik działu sprzedaży systemów ostrzegających i sygnalizujących północ/wschód, Wandel & Goltermann technika komunikacyjna Eningen (W&G KT), 72800 Eningen, Niemcy

04.1995 - 12.2005 – Samodzielny przedstawiciel handlowy, własna działalność (produkty W&G, północ/wschód), 14532 Kleinmachnow, NIEMCY

04.2002 – Wspólnik zarządzający, Signalconcept Hornig GmbH, Dystrybucja systemów ostrzegających i sygnalizujących, systemy kablowe pojazdów specjalnych, 14513 Teltow, Niemcy

Od 11.2008 – Wspólnik zarządzający, Kabelconcept Hornig GmbH - spółka kupiecka, dystrybucyjna oraz handlowa, 14513 Teltow, Niemcy

Pan Jörg-Holger Hornig poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję wspólnika zarządzającego spółki Kabelconcept Hornig GmbH przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Jörg-Holger Hornig nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS nie został zamieszczony wpis dotyczący pana Jörga-Holgera Horniga.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-22Zbigniew DrzymałaPrezes ZarząduZbigniew Drzymała

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »